Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Трябва ли ми счетоводство и счетоводител за моята фирма?
След като уточнихме отговора на важния въпрос „Трябва ли ми фирма?", продължаваме да получаваме много запитвания по въпроса „Трябва ли ми счетоводител за фирмата ми, мога ли сам/са...
Кога трябва да регистрирам фирма?
Когато обмисляме някакво бизнес начинание, трябва предварително да уточним под каква форма ще го осъществяваме. Да се регистрираме ли като упражняващ свободна професия, или да извъ...
Как да постъпим в случай на изгубена разходна фактура?
  Фактурата е важен данъчен документ, доказващ извършването на стопанска операция - разход, покупка на актив и др. При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен доку...
Осигурителните вноски - за какво се дължат?
Вече сякаш е традиция всяка година да се въвеждат нови правила за това как да плащаме осигуровките си. А знам ли изобщо какво и защо ми се осигурява с тези осигуровки ? Нека си при...
Какво представляват офшорните фирми?
  Нерядко чувам термините "офшорна компания", "офшорка", "офшорна зона" или подобни. Свързвам ги с нещо не съвсем законно и като цяло знам, че в тая работа има някаква далавера, от...
Пет съвета как фирмите да се подготвят за данък "уикенд"
Остават броени дни до крайния срок -14 февруари, в който регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка, а оттам и активите и услугите, ползвани и за лични нужди. В ДДС...
Някои малко познати права на служителите
В последните години, познаването на правата от страна на работниците и служителите значително се повиши. По-голямата част от трудещите се вече познават правата си при уволнение, ...
Осигуровките на над 1 млн. души се вдигат с 8%
Минималните осигурителни прагове за 1.059 млн. работещи българи ще се увеличат със средно 8 на сто от 2016 г. Това съобщиха от социалното министерство след вчерашния последен ден з...
За какво да внимавате пpи подписването на трудов договор
 Ако постъпвате на работа след дълъг период на безработица, или просто сте решили да смените работното си място, най-важното нещо е подписването на трудовия договор. Ако вече рабо...
Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт?
Аз съм стартиращ търговец и имам магазин. Един ден получих заповед от НАП, че ще ми извършват ревизия и се притесних. Ами сега?  Какво е ревизия?  Ревизията представлява действия н...
Дневни се изплащат и при командировки в неделя
   При командировка през почивен ден (неделя) също се полагат дневни пари. Условията, при които се командироват служителите са подробно регламентирани в Наредба за командировките...
Най-честите заблуди във връзка с правата на служителите
Трудовото законодателство е необятна зона. Много често работниците и служителите се заблуждават, като правят изводи, които на пръв поглед изглеждат напълно логични.  Ето най-честит...
При работа с дисплей повече от 4 часа на ден работодателят осигурява преглед при очен лекар
   Съгласно Кодексът на труда, работодателят с всички възможни средства трябва да се грижи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по отношение на служителите, ...
В какъв срок от извършване на нарушението можем да бъдем глобени?
И на най-организираният служител може да се случи да пропусне срок за подаване на някоя декларация, или да пропусне промяна в някой закон и да извърши нарушение.  Глобата се извърш...
Какви са санкциите ако не сме подали годишната си данъчна декларация (за физически лица)?
На 30 април 2015 година изтече срокът в който физическите лица трябваше да подадат годишната си данъчна декларация за 2014 г.  Ако някои от вас са пропуснали да подадат данъчната с...
Правата ни при уволнение
  Уволнението е една много неприятна, но понякога неизбежна част от трудовоправните отношения. Дори да имате перфектно работно място, и да сте в отлични отношения с ръководителите ...
Никакви данъци и осигуровки (Мисия почти възможна)
„Нищо няма да плащам на тази държава!", „Няма да им плащам за мерцедесите!" - подобни реплики можете да чуете често от бизнесмени, предприемачи и служители. Може би дори и вие сами...
Кои физически лица подават данъчна декларация за 2014 година?
На 30 април 2015 година изтича срокът, в който физическите лица трябва да подадат в НАП годишната си данъчна декларация за 2014 г., съгласно чл.50 от ЗДДФЛ. В данъчната декларация ...
Практическо приложение на кристалната топка (Определяне и внасяне на авансовия корпоративен данък)
Ако попитате в началото на годината който и да било собственик на бизнес, какъв ще е финансовият му резултат в края на годината, той сигурно ще ви се изсмее. Защото за такава прог...
Едноличният собственик на ЕООД, не може да работи на трудов договор ако е и управител на дружеството
Едноличен собственик на ЕООД е и управител по ДУК, регистриран в ТР. Може ли да сключи трудов договор със себе си като Гл.счетоводител на 4 часа?Работникът или служителят работи по...
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.