Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Дневни се изплащат и при командировки в неделяПри командировка през почивен ден (неделя) също се полагат дневни пари.
Условията, при които се командироват служителите са подробно регламентирани в Наредба за командировките в страната.
Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Когато оставате да нощува в мястото на командировката, трябва да получите дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката. Ако изпълнявате служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, трябва да ви се изплатят дневни пари в размер 10 лв. на ден.
Освен тази сума, Ви се полагат пътни и квартирни
.
За целта трябва да представите документ за заплатената цена за нощувка, както и за разходите за пътуването. Трябва да отчетете командировката до 3 дни след завръщането си.

Забележка: Тези суми се изплащат само при командировки в страната. При командировки в чужбина, сумите на дневните и квартирни пари се определят съгласно Наредба за командировките в чужбина. Размерът на тези суми зависи от страната, в която се командирова служителят.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
За контакти: 0886 83 55 99
гр. София, ул. Леге 10
www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.