Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Главница по заема:
Годишен лихвен процент:
Период на изчисляване на лихвата (От):
   
Период на изчисляване на лихвата (До):
   

Калкулатор за изчисление на работна заплата.
Искате да договорите такава сума за заплата си, че след удръжката за осигуровки и данъци да Ви остане на разположение прилична сума. А може би вече сте сключили трудов договор, но не знаете какви точно ще са Ви удръжките. И се притеснявате да попитате този Цербер, който всички наричат счетоводител... На помощ идват нашите калкулатори за работна заплата.
Калкулатор за изчисление на законна лихва.
Законната лихва се изчислява във връзка с почти всички просрочия, съдебни спорове, закъснели плащания. Изчисляването й, особено за дълъг период е досадно поради променливия компонент на основния лихвен процент. За лесното изчисляване на законна лихва разработихме за Вас този калкулатор.
Калкулатор за изчисление на лихви по заеми.
Този калкулатор ще Ви бъде изключително полезен ако трябва да изчислите лихвата, която Ви дължат по отпуснат заем, или която трябва да платите ако сте получили суми под формата на заем.
Счетоводни и икономически статии и материали.
Със статиите и разнообразните материали ще Ви информираме за промени в законодателството, и ще Ви "превеждаме" счетоводните термини на разбираем език.
Формуляри и бланки.
Тук можете да откриете разнообразни бланки - от молба за ползване на годишен отпуск до заявление за регистрация по ЗДДС.
Онлайн консултации и дискусии.
Във форума можете да ни задавате въпроси, да изказвате мнение. Ще провеждаме дебати и ще решаваме прости и сложни казуси.