Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Осигуровките на над 1 млн. души се вдигат с 8%

Минималните осигурителни прагове за 1.059 млн. работещи българи ще се увеличат със средно 8 на сто от 2016 г.

Това съобщиха от социалното министерство след вчерашния последен ден за преговори между работодателите и синдикатите. Социалните партньори са се договорили за ръст на праговете в 47 сектора от общо 85.

В секторите със споразумение работят 54 на сто от осигурените у нас. Това означава, че социалният министър Ивайло Калфин ще решава дали да наложи средния ръст от 8 на сто и за останалите сектори без постигнато споразумение.

"За икономическите дейности, за които няма постигнато споразумение (38), предстои да бъде обсъдена възможността за административно разпростиране на окончателния среден процент от сключените споразумения", съобщиха от ведомството.

От всички депозирани споразумения само в едно има договореност за запазване на праговете от тази година, а в останалите е намерен "баланс и е предложено разумното увеличение", съобщиха лаконично още от социалното министерство.

Според справката на Българската стопанска камара с постигнатите споразумения в 40 дейности към вторник най-висок ръст бе договорен за работещите в производството на мелничарски продукти - 17.9 на сто. Това означава, че средният минимален доход за тези малко над 2300 души става 699 лв. Над 13 на сто ръст е договорен в още три сектора - пощенски и куриерски дейности, производството на мебели и производството на дървен материал.

Средният минимален осигурителен доход в тези сектори обаче расте заради минималната заплата, която се очаква да е 420 лв. догодина. И в трите дейности минималният праг е около 440 лв. В търговията, където има най-много заети - над 332 хил. души, ръстът е средно 8.7 на сто. Тук бе най-високият праг за осигуряване на ръководителите - 1250 лв.

В два сектора споразумението предвижда ръст под 1 на сто - в пътническия железопътен транспорт (0.8%) и в Централния кооперативен съюз (0.3%). Праговете стават съответно 473 лв. и 433 лв. Минимално увеличение е договорено и в производството на машини (1.5%) - тук ще се осигуряват поне върху 497.50 лв.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.