Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Никакви данъци и осигуровки (Мисия почти възможна)
„Нищо няма да плащам на тази държава!", „Няма да им плащам за мерцедесите!" - подобни реплики можете да чуете често от бизнесмени, предприемачи и служители. Може би дори и вие самите вече сте ги изричали.

Истината е, че осигуровките и данъците са необходимо зло, това е начинът да се издържа цялата бюрократична машина на държавата. Досадно като неизлекуван зъбобол, който неизменно напомня за себе си.

„На този свят има две неизменни неща - смъртта и данъците"
Бенджамин Франклин

Данъците може да са нещо неизменно (както и осигуровките), но е наше напълно законно право да ги намалим доколкото можем.

Ето и няколко напълно законни начина, с които бихме могли да намалим размера на дължимите осигуровки и данъци:

1. Осигуряване на собственика/управителя на ООД/ЕООД като самоосигуряващо се лице.

Ако сте управител на ООД или ЕООД можете да се осигурявате по два начина: като управител и като самоосигуряващо се лице. При осигуряването като управител, възнаграждението се изчислява като при трудовите договори и трябва да бъде съобразено с минималните осигурителни прагове. За дейност, свързана с консултантски услуги, минималният осигурителен доход за управителя е 867 лв. (за 2014 г.), осигуровките (личните удръжки и тези, за сметка на фирмата) и данъка са в размер на 339,08 лв.

Ако се осигурявате като самоосигуряващо се лице, минималният месечен осигурителен доход е 420 лв., а размерът на осигурителните вноски е 108.36 лв.

Недостатък: Основен недостатък е това, че осигуровките които плащате като самоосигуряващо се лице не се признават за разход на фирмата. Те са изцяло за ваша сметка.

2. Управител пенсионер или с ТЕЛК над 50 %

Ако назначите управител пенсионер или човек със степен на инвалидност, ако се самоосигуряват са задължени да плащат само сумата за здравно осигуряване. При минимален осигурителен доход от 420 лв., размерът на здравната вноска е 33,60 лв.
Недостатък: Много често се налага управителят да посещава държавни институции, банки и други. И ще трябва да ангажирате управителя на вашето дружество с административни задачи. Не е за подценяване и фактът, че цялото дружество ще е в чужди ръце.

3. Граждански договор с безработен под размера на минималната работна заплата

Ако наемете за някаква конкретна работа служител на граждански договор, и възнаграждението му е по-малко от минималната работна заплата (за 2014 г. - 340 лв.) не дължите никакви осигуровки, само данък върху дохода.
При гражданските договори 25 процента от възнаграждението са необлагами - наричат се нормативно признати разходи. Важно е да знаете, че възнаграждението намалено с нормативно признатите разходи трябва да е по-малко от минималната работна заплата. Важно условие, лицето което наемате да не се осигурява на никакво друго основание - да не работи на трудов, да не е самоосигуряващо се лице.

4. Облекчение при подаване на годишна декларация по електронен път

Ако подадете данъчната си декларация по електронен път и платите данъка на фирмата си до 31 март на следващата година можете да ползвате 5 процента отстъпка от размера на данъка.

5. Лични разходи като разходи на фирмата

Много от вашите лични разходи при определени обстоятелства, биха могли да бъдат осчетоводени като разходи на фирмата, и да намалят размера на корпоративния данък. Такива разходи са: разходи за телефони, канцеларски материали, мебели, гориво.
Преди да го направите задължително се консултирайте с вашия счетоводител. Признаването на разходите е свързано с някои законодателни изисквания, които трябва да спазите.

6. Автомобил под наем

Ако движите фирмените дела със своя личен автомобил, имате напълно законно право да го отдадете на фирмата под наем. Нека не ви притеснява факта, че в договора ще се подпишете от името и на двете страни. При сключен договор за наем разходите за гориво се признават за разход.
Внимание! При сключване на договор за наем на автомобил не се признават разходите за ремонт на автомобила.

7. Офис под наем.

Фирмата Ви може би все още няма офис, но можете да сключите договор за наем на офис помещение... със себе си. Ако сте собственик на имущество, можете да го отдадете под наем на дружеството, което управлявате. Ако пък живеете на квартира, договорът за наем на помещението ще бъде сключен между фирмата и хазяина Ви. Трябва да вземете предвид факта, че върху доходите от наем се удържа и внася данък на тримесечие, както и че се попълват данъчни декларации.

8. Консумативи

Разходите, свързани с ползването на офиса Ви също се признават за разход при определени условия. Става дума за обичайните режийни разходи - ел.енергия, вода, парно и други. Важно условие е, в договорът изрично да е посочено, че тези разходи са за сметка на наемателя.

9. Ваучери за храна
Още една идея, за плащане на по-малко осигуровки е предоставянето на ваучери за храна на служителите. Ваучерите се отпечатват от специализирана печатница, съдържат уникален номер и в могат да се използват за разплащателно средство в повечето хранителни магазини. В това отношение те много се доближават до парите. Ако месечно предоставяте ваучери до 60 лв. на човек, те са необлагаеми и не дължите никакви осигуровки върху тях. За да бъдат признати за данъчни цели трябва да са изпълнени едновременно двете условия:
- всички служители да получават ваучери за храна;
- сумата на предоставените ваучери да бъде еднаква за всички служители.


За още хитрости за намаляване на размера на осигуровките, както и за оптимизирането на данъците които плащате:

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр.София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg
www.2plus2.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.