Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
В какъв срок от извършване на нарушението можем да бъдем глобени?
И на най-организираният служител може да се случи да пропусне срок за подаване на някоя декларация, или да пропусне промяна в някой закон и да извърши нарушение.
Глобата се извършва чрез подписване на Акт за установяване на административно нарушение, който трябва да бъде подписан от нарушителя. Актът може да бъде обжалван в тридневен срок. След което глобяващия орган издава Постановление, с което глобата вече е факт.

Институциите обичат глобите, тъй като повечето от тях разпределят сумите събрани от глоби под формата на бонуси за служителите.

Малко известен факт е, че можем да бъдем глобени в определен срок след извършването на нарушението.

Цялата процедура по установяване и налагане на административни наказания е подробно описана в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл.34 (1) от ЗАНН гласи следното:"Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението".

Т.е. ако сте пропуснали да подадете данъчната си декларация за 2014 г. в срок до 30 април 2015 г. могат да Ви глобят само в срок до 30 април 2016 г.

Справка: ЗАНН чл.34

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.