Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
На какъв учебен отпуск имаме право, докато работим
На какъв учебен отпуск имаме право, докато работим  В условията на днешното забързано ежедневие, малко от нас могат да си позволят лукса да се отдадат изцяло на обучението в средно...
Кой подава годишна декларация по чл.15 от ЗБУТ в "Главна инспекция по труда"
Ако сте съвестен работодател, със сигурност сте се погрижил да предоставите отлични условия за своите служители. Ако подчинените Ви се радват на здравословни и безопасни условия на...
Какво трябва да знаят наемодателите за данъчното облагане през 2013 година
I. Облагане на доходите от продажба на недвижим имотДоходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той...
Кой подава данъчна декларация за 2012 година
И тази година кампанията по подаването на годишните данъчни декларация за физически лица е в разгара си. С наближаването на крайния срок - 30 Април, все повече се увеличават опашки...
Какво и как за самоосигуряването
Самоосигуряващото се лице, както ни подсказва наименованието, е лице, което е длъжно да внася осигурителните си вноски изцяло за своя сметка.  Като самоосигуряващи се лица са длъжн...
Как да регистрираме ЕООД?
Най-популярната форма на едно дружество е еднолично дружество с ограничена отговорност. Ако и Вие сте се спрели на тази форма, чрез която да развивате своя бизнес, може би вече се ...
Имало едно време ... счетоводство ( От сметалото до механичните сметачни машини)
Споменавайки думата „счетоводител", всеки си представя човек, седящ пред компютър, работещ с някакви данни. В днешно време компютърът е нещо обичайно. И не си даваме сметка, че тех...
Как да възстановим здравноосигурителните си права
Как да възстановим здравноосигурителните си права?.Кога губим здравноосигурителни права?Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка /упражняващи с...
Всичко тече, всичко се променя (Цикличността в икономиката)
„Всичко тече, всичко се променя."ХераклитКогато е изрекъл тази фраза, Хераклит едва ли е подозирал, че тя ще го надживее с над двадесет века. Забелязвайки, че светът се променя неп...
Когато работодателят не е силната страна в трудовото правоотношение
1.    Дискриминация в обявите за работа.   Ако управлявате собствено дружество, може би си мечтаете за секретарка, която е двойничка на Памела Андерсън. И може би дори сте подготви...
Как можем да финансираме дружеството, което управляваме чрез вноска по чл.134 от Търговския закон
В дейността на всеки бизнес има възходи и спадове. Ако дружеството, което управлявате изпитва недостиг на финансови средства, със сигурност вече се замисляте как бихте могли да под...
Какво трябва да знаете, ако решите да станете майка
   Майчинството е едно от най-щастливите периоди в живота на една жена. За да не бъде помрачен от административни и досадни финансови проблеми, всяка бъдещи майка трябва да е наясн...
Какво има право на удържа работодателят от трудовите възнаграждения на служителите
Практика на много работодатели е своеволно да удържат всевъзможни суми от трудовото възнаграждение на служителите, без да се съобразяват с разпоредбите на Кодекса на труда.Какви су...
Какви "номерца" може да ни погоди работодателя
Работодателят е по-силната страна в трудовото правоотношение. Вие като служител можете много сериозно да бъдете ощетени  от недобросъвестни работодатели. Покрай нашумелите в послед...
Как да проверим дали сме осигурени?
Ако искате да сте сигурни относно осигурителния си доход, можете да извършвате самостоятелни проверки на интернет страницата на НАП. За да имате достъп до тази електронна услуга е ...
Спестете си чакането на опашки в институциите чрез електронен подпис
„Жега и задух. Тълпа в коридора. Изнервени хора.  В помещението е толкова горещо и задушно, че едва дишам и ми прилошава. Опитвам да си направя вятър с документите, които нося. Вет...
Как да публикуваме годишния си отчет в Търговския регистър
 Публикуване на годишен финансов отчет на дружества с ограничена отговорност и едноличните дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД)  Преди да пристъпим към самото публикуван...
Задължения на работодателя като страна в трудовоправното отношение
При възникването на трудовоправните отношения работодателят има задължения, подробно изброени в Кодекса на труда. І. Условия на труд Работодателят е длъжен да осигури на работника ...
Какво трябва да съдържа докладът за дейността
Предприята, чиито годишен финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността. Докладът за дейността описва протичането на дейността и съст...
Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър
Освен изготвяне на годишен финансов отчет и попълването и подаването на годишна данъчна декларация в НАП, всяко дружество има задължението да публикува отчета си в Търговския регис...
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.