Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Парламентът отхвърли идеята за нулева ставка ДДС за хранителни стоки, лекарства и учебници
Народното събрание отхвърли законопроект за въвеждане на нулеви ставки на ДДС за хранителни стоки, лекарства в хуманната медицина и учебни помагала и учебници, произведени в Българ...
Признаци, че е време да смените счетоводителя си
   Когато една фирма избира счетоводител, тя обикновено предвижда дългосрочно сътрудничество с него. Смяната на счетоводителя може да бъде досадна задача, но в някои случаи е налож...
Яли, пили и се веселили (Всичко за представителните разходи)
       Коледно парти, вечеря с клиенти, торта за рождения ден на фирмата ... Всички тези приятни моменти от ежедневната дейност на почти всяко дружество, имат свое специално място ...
Натуралният десятък - бичът за българите в миналото
Високи ли са данъците, които плащаме?  Повечето българи биха отговорили утвърдително. Плащаме ДДС при почти всяка покупка, плащаме данък за жилището в което живеем и за автомобилът...
Как се осигуряват пенсионерите по трудов договор?
Работещите по трудови договори пенсионери подлежат на задължително осигуряване както всички други работници и служители. Обстоятелството, че получават пенсия, независимо от вида й ...
Най-често срещаните незаконни работодателски практики
За да може да защити своите права, всеки работещ на трудов договор трябва да познава трудовото право. Няма как всеки служител да се превърне юридически гений, но познаването на най...
Облагат ли се доходите от продажба на финансови инструменти?
В последните няколко години се радва на изключителна популярност търговията с финансови инструменти (акции, облигации и др.), чуждестранна валута (forex), и с електронни парични ед...
Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор?
Ако стартирате бизнес, или все още обмисляте някаква предприемаческа дейност, няма как да подминете и счетоводството. Да възложите ли счетоводството на счетоводна къща? Да наемете...
Какво не може да ни вземе съдебният (публичният) изпълнител?
Отдавна не сте погасявали кредитите си към финансова институция? А може би дължите осигурителни вноски и данъци? Може би от фирмата за събиране на вземания ви заплашват, че ще ви в...
Какви осигурителни декларации подава работодателят?
Когато работодателят сключи трудов договор със служителя, той е длъжен да начислява, удържа и внася в бюджета осигурителни вноски и данък върху дохода му. Една част от осигуровките...
Къде, кога и колко за данъкът върху недвижимите имоти?
До 30 октомври 2014 година е срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти.   Кои недвижими имоти се облагат с данък? С данък върху недвижимите имоти се облагат разположенит...
Какъв е размерът на обезщетението за безработица при повторна регистрация в Бюрото по труда?
Ако вече получавате обезщетение от Бюрото по труда, е хубаво да знаете какъв ще бъде размерът му ако започнете работа, но трудовият Ви договор отново бъде прекратен. Ако бъдете сък...
Как да регистрираме придобиването на лек автомобил в общината?
    При придобиването на автомобила, освен в КАТ, той трябва да бъде регистриран и в общината. Придобиването не е единственото основание за подаване на декларация по чл.54, ал.1 от...
Кога и как могат да бъдат уволнявани бременните служителки ?
 Кодексът на труда защитава и бременните служителки и служителките в напреднал стадии на лечение инвитро. Те могат да бъдат уволнение с предизвестие само на следните основания: - п...
Работодателят няма право да задържа трудовата ни книжка
Трудовата книжка е основният документ, удостоверяващ трудовия ни стаж. Неговото съхраняване е изключително важно.  Трудовата книжка се предоставя на работодателя при постъпване на ...
Кои служители са защитени от уволнение?
Когато обмисля уволняването на определен служител, работодателят трябва да вземе под внимание определена категория служители/работници, които са защитени от уволнение. Защитените о...
Как да се регистрираме като самоосигуряващо се лице?
Ако вече сте решили да работите самостоятелно, и желяете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице, първо трябва да посетите Агенцията по вписванията. 1. Агенция  по вписвани...
Спечелих от тотото! Какви данъци дължа?
Щом ви е споходил този невероятен късмет - честито! Ако наред с плановете за нова къща, автомобил и луксозна почивка в чужбина, мислите и за данъците си, значи сте наистина съвесте...
При бедствие работодателят плаща обезщетение на работника
  Наводнения, земетресения,  и градушки съпровождаха последните месеци. Дори за любителите на силни усещания, наводнението може да бъде много сериозно изпитание.  Законодателят е п...
Как можем да бъдем уволнени?
 Ако дейността на фирмата в която работите не се развива добре и се съмнявате, че можете да бъдете уволнени има няколко много важни неща, които трябва да знаете.  Познаването на тр...
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.