Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какво представляват офшорните фирми?


Нерядко чувам термините "офшорна компания", "офшорка", "офшорна зона" или подобни. Свързвам ги с нещо не съвсем законно и като цяло знам, че в тая работа има някаква далавера, от която се възползват определени хора. Сега обаче ще имам възможност да науча малко повече на темата.

Кои фирми са офшорни?

Най-специфичната характеристика на офшорните фирми е, че те са компании, които извършват дейност в една държава, но са регистрирани в друга. Т.е. спрямо България Apple и Google са офшорни компании, защото извършват дейност у нас, но са регистрирани другаде.

От друга страна обаче, за да определим една чужда държава като офшорна зона, фирмите, които са регистрирани в нея, трябва да имат някаква полза от това. Офшорните зони имат особени характеристики, които ги правят привлекателна дестинация за някои компании.

Какво представляват офшорните зони?

Офшорна зона, на първо място, най-често е държава с преференциален данъчен режим, т.е. с ниски данъци, да кажем Аруба. Може обаче и да не е държава, а друга територия, например щата Делауер в САЩ. На следващо място, офшорните зони обикновено позволяват запазване в тайна собствениците на фирми, регистрирани в тях. Това са двете основни предимства, които ще разгледаме по-долу.

Къде се намират офшорните зони?

Когато чета за офшорни зони, най-често си представям някакви места на другия край на света, например, Каймановите острови, които се намират в Карибския басейн или пък Сейшелските острови - в Индийския океан. Истината е, че като офшорни зони могат да бъдат определени и много по-близки до нас държави като Андора и Лихтенщайн, а с някои уговорки дори Кипър или Люксмебург.

Как по-точно спестявам данъци?

Преференциалният данъчен режим е най-типичната характеристика на офшорните зони. Компания, регистрирана на Каймановите острови, заплаща по-ниски данъци отколкото компания, регистрирана в България.

Не става въпрос за всички данъци изобщо, а в общи линии за данък печалба. Да кажем, че аз имам фирма за смартфони, регистрирана на Кайманите, които са известна офшорна зона. Моята фирма продава смартфони и в България. Благодарение на това тя прави печалба. Ако компанията е регистрирана в България, тя ще заплаща данък печалба в размер на 10 %. От друга страна, в случай че аз, като собственик на фирмата, реша да се възползвам от тази печалба под формата на дивидент, ще трябва също да платя и още 5 % данък върху нея. Е, на Кайманите, тези данъци са 0 %. По този начин спестявам пари.

Законно ли е това?

На този въпрос е много трудно да се отговори категорично. Данъчните закони предвиждат, че печалбата на чужди фирми от дейност в България се облага у нас със стандартния данък-печалба в размер на 10 %. Продавайки смартфони, компанията ми не би трябвало да спестява нищо. На практика обаче чрез различни счетоводни "трикове" и не без да използвам "вратички" в закона аз правя така, че дейността да се облага в Кайманите. Този процес се нарича данъчна оптимизация. Използвам позволени законови средства, за да намаля данъците, които дължа.
Защо да се крия като собственик?

Тайната на собственика е друго голямо предимство на офшорните зони. Има много причини да не искам никой да знае, че съм собственик на дадена фирма - дългове, лоша репутация и други.

Да кажем, че съм натрупал много дългове в България. Притежавам недвижим имот, който моите кредитори бих могли да продадат на публична продан, и да получат парите от него. Аз обаче, знаейки какво ще се случи, предварително съм прехвърлил имота на моята фирма, регистрирана в страната. Това няма да ме спаси. Моите кредитори могат лесно да направят справка в Търговския регистър и да видят, че аз съм собственик на фирмата и в крайна сметка отново да продадат имота. Не така стоят нещата обаче с моята фирма на Кайманите. Там няма публичен търговски регистър и лицата, на които дължа пари, не могат да видят, че аз съм собственик на фирмата. Офшорните зони пазят много строго тайната на собствениците и затова, дори и със съдействието на държавата, едва ли ще бъда разкрит.
Има ли ограничения за офшорните фирми в България?

Има, но са малко сложни. Офшорните компании не могат да извършват някои от най-значимите за обществото дейности - банкиране, застраховане, пенсионно осигуряване, управление на спортни клубове, финансови одити, хазарт, телекомуникации, енергетика, медии, социологически изследвания и други. Това важи не само за офшорните компании, но и за свързани с тях лица. А какво значи "свързани лица"?

Да кажем, че аз искам извършвам застрахователна дейност. Моята компания е регистрирана на Кайманите и няма да получи лиценз. Добре, в такъв случай просто моята офшорна фирма ще учреди (ще стане компания майка на) друга фирма, регистрирана в България и новата фирма ще получи лиценз. Номерът ми няма да мине, защото компанията майка и дъщерното дружество са свързани лица.

Има обаче и някои изключения. Това са основно офшорни компании, които са регистрирани в държави, с които България има сключени данъчни спогодби. Т.е. такива фирми по-трудно ще избягнат плащането на данъци. Друго изключение са компании, чиито собствениците са публично известни, тъй като търгуват акциите си на регулирани финансови пазари. Едно интересно изключение е за издаването на печатни издания. Офшорни компании могат да издават, да кажем вестници, ако са предоставили информация за своите собственици.

Офшорните компании, които попадат в тези изключения, се вписват в Търговския регистър и аз мога да направя справка за техните действителни собственици.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен - съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.