Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Колко време и какви документи трябва да съхраняваме?
Влизали ли сте в стара библиотека? Помните ли мизирмата на стари документи – примес между миризмата на прах и стара хартия. Разлиствали ли сте пожълтели страници, които цапат всич...
Цената да бъдем "непослушни" - глоби, санкции и други наказания. (Част І)
В процеса на стопанска дейност на почти всяка фирма се случва да „пропусне"  някоя промяна в нормативната база.  Което не е учудващо - всеки ден законотворците променят по един зак...
Законите в счетоводството. (Част І)
Счетоводството е точна наука. Счетоводната отчетност и дейността на всеки счетоводител се ръководи от богата колекция от нормативни документи. Те представляват „гръбнака” на счето...
Как хванаха Ал Капоне (Ролята на счетоводството в бизнеса).
„Търговците печелят парите, счетоводителите ги броят” – това е най-кратката формулировка на дейността на счетоводителя. Но все пак, какво точно „брои” Вашият счетоводител, и каква ...
Как да си изберем счетоводител.
За всеки бизнес е изключително важна счетоводната отчетност. Доверявайки счетоводството си на една личност, ние доверяваме целия си бизнес. Поради тази причина много внимателно тря...
Обезщетение за безработица.
В условията на икономическа криза, до нас все по-често достигат неприятаните новини за масови съкращения, спорове със синдикатите, стачки на работници и служители. Ако Вашият работ...
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.