Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
И физическите лица могат да се регистрират по ДДС
Регистрацията на юридическите лица (фирмите) по ЗДДС е нещо обичайно в ежедневието ни. Малко е известен фактът, че и физическите лица могат, и в някои случаи дори са длъжни да се р...
Кога търговците не са длъжни да издават касова бележка?
   Във всеки търговски обект, където се извършват продажби на стоки или услуги, е задължително издаването на касови бележки.  В някои случаи обаче, търговците не са задължени да из...
Стипендиите - възможност за данъчни облекчения за фирмите
Данъчното законодателство ни даде право през изминалата 2014 г. да ползваме още едно данъчно облекчение, а именно предоставянето на стипендии. В подготвяните годишни финансови отче...
Как управителят на ООД / ЕООД може да ползва личния си автомобил за служебни цели?
 В днешно време, за повечето от нас е немислимо да живеят без удобствата които ни предоставя автомобилът. Ако сте собственик, или съдружник в дружество с ограничена отговорнст, би...
Укриването на осигуровки се наказва със затвор
Когато планирахте своя бизнес, подозирахте ли за опасността да лежите в затвора редом с крадци, убийци и други престъпници? Със сигурност не. Но тогава не сте подозирали за предсто...
Ваучерите за храна - един добър начин да плащате по-малко данъци и осигуровки
Предоставянето на ваучери за храна на служителите влиза в групата на „социални разходи, предоставени в натура", наричани още и „социални придобивки". За да бъдат признати за данъчн...
За периода на обезщетението за оставане без работа трябва да сами да платим здравноосигурителните си вноски
Ако трудовият ни договор е прекратен, имаме право на обезщетение за оставане без работа. Това обезщетение се изплаща само в някои случаи:  -при уволнение поради закриване на предпр...
Как да ползваме данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата?
През 2014 година, правителството взе решение да върне на определени служители удържаните суми през годината за данък общ доход, но само на тези, които получават доход по-малък ил...
Фактурите за режийните разходи са на името на моя хазяин. Признават ли се за разход на фирмата ми?
При наемане на помещения под наем, много често фактурите се издават на името на хазяина. Това е така, защото смяната на партидата обикновено е свързано с допълнителни такси. И собс...
Какво е заплащането на труд по време на официални празници?
Наближаването на празниците в края на годината е съпроводено с изключителна атмосфера. Мигащи светлини ни заливат на всяка крачка, често съпроводени с малко прибързаното пожелание ...
Какво да направим за фирмата си преди края на годината?
Краят на годината е време на равносметки в личен и професионален план. Независимо че предстоят празници, точно сега е време да помислите за фирмата си. Ето няколко неща, които може...
Как да постъпим, ако разберем че работодателят не ни осигурява?
Преди да се замислим за осигуряването си, трябва да сме сигурни че разполагаме с нужните документи, които задължават работодателя да ни осигурява. Обикновено това е трудов договор....
Ако сме в предизвестие за уволнение, можем да си тръгваме един час по-рано от работа
Ако сте получили предизвестие за уволнение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ поради съкращаване на щата (което задължително трябва да е писмено), вие имате някои извънредни прав...
Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България
От началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които са закупили нова леки автомобили от ст...
Нова година, нов счетоводител (Какво трябва да знаем ако сме решили да сменим счетоводителя си)
Ако сте преценили, че вече е време да се разделите с настоящия си счетоводител (може да ви бъде полезна статията Признаци че е време да сменим счетоводителя си), има няколко важни ...
Минималната работна заплата ще се увеличи с 20 лева от 1 януари
От 1-ви януари минималната работна заплата ще се увеличи с 20 лева и ще достигне до 360 лева. В средата на годината ще има още едно увеличение и от 1-ви юли новият размер на минима...
Имение за луковица – манията по лалетата в Холандия
  Историята ни учи, че хората не се учат от историята... Помните ли големия финансов балон на имотния пазар преди няколко години? Цените сякаш полудяха и с невероятна скорост се ув...
Как да постъпим при изгубена трудова книжка?
Трудовата книжка е изключително важен удостоверителен документ. Нейното съхраняване е много важно за доказване на трудовия стаж пред работодатели и институции. Но какво можем да на...
Как се облагат доходите от покупко-продажба на чуждестранна валута (forex) и виртуална валута - биткойн
В последните няколко години се радва на изключителна популярност търговията с финансови инструменти (акции, облигации и др.), чуждестранна валута (forex), и с електронни парични ед...
Възрастта за пенсиониране ще расте, но по-бавно
Компромисен вариант за възрастта за пенсиониране ще се опита да намери правителството. Повторно замразяване на възрастта и стажа на масовата трета категория работещи няма да има пр...
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.