Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Среща с тъмната половина - големите кражби от счетоводители и касиери
     Всяка фирма, наемайки счетоводител му гласува голямо доверие.За съжаление, в някои случаи счетоводителите се изкушават и присвояват за себе си големи ресурси на фирмите, чийто...
Кои физически лица трябва да подадат декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за второто тримесечие на 2014 година?
С изтичането на второто тримесечие  на 2014 година, отново настъпи времето за подаване на данъчни декларации и плащане на дължими данъци.Една от декларациите,  които засяга най-мно...
Как за публикуваме финансовия си отчет в Търговския регистър
 Публикуване на годишен финансов отчет на дружества с ограничена отговорност и едноличните дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД)  Преди да пристъпим към самото публикуван...
Въпрос: Детето ми е записано и ще тръгва на детска ясла. Считано от коя дата трябва да се прекрати отпускът ми за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст и какви са редът и сроковете да се направи това?
 Отговор: По време на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) на майката се изплаща обезщетение при условия, определени в чл. 53...
Какви срокове за деклариране и плащане изтичат на 30 април 2014 година?
 На 30 април изтичат множество административни срокове за подаване на справки и декларации, както и за плащане на данъчни и осигурителни задължения.   - Плащане на данъка върху нед...
Физическите лица, работили на граждански договор подават ГДД, дори когато данъкът е удържан от платеца на дохода
Дори да не се налага да плащате данък върху доходите си през изминалата година, задължително трябва да подадете годишна данъчна декларация за физически лица за 2013 година. Работод...
Трябва ли да се декларира паричната вноска по чл 134 от ТЗ в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?
Много често в практиката се налага собствениците или съдружниците в търговски дружества (ООД/ЕООД) да финансират дружеството чрез вноски по чл.134 от Търговския закон.Трябва ли тез...
Проектът за частния фалит облагодетелства недобросъвестните длъжници
 Проектът за личния фалит, който Министерството на правосъдието подготвя, е пълен с капани и неясноти и не предлага гаранции, че недобросъвестните длъжници няма да злоупотребяват и...
Кой трябва да подаде годишна данъчна декларация за физически лица за 2013 година?
Кампанията за подаване на годишните данъчни декларации за физически лица отново е в разгара си. Кой трябва задължително да подаде данъчна декларация за 2013 година, и кой е освобод...
Давид срещу Голиат - безсилни ли сме срещу некоректните работодатели?
В последните години в България се утвърди порочна практика. Независимо от добре уредените законови разпоредби, работниците са експлоатирани чрез извънреден труд и неизплатени трудо...
Как може да се изплаща трудовото възнаграждение
Съгласно Кодекса на труда, при наличието на сключен трудов договор, работодателят е длъжен да изплаща ежемесечно трудовото възнаграждение на служителите. Изплащането на трудовото в...
В кои случаи имаме право да приспадаме данъчен кредит при покупка на лек автомобил?
Данъчният кредит е сумата на ДДС по получени доставки или авансови плащания за бъдещи покупки, която регистрираното по ЗДДС лице има право да приспадне от дължимия данък за внасяне...
В кои случаи можем да получаваме възнаграждение и да получаваме обезщетение за безработица?
Обикновено се досещаме за обезщетение за безработица само когато след като сме уволнени или напуснали доброволно своето работно място, останем без работа. Но има и малко известна в...
Работя на трудов договор. Как да продавам бижутата си без да регистрирам фирма?
    През последните няколко години бяхме заляти от истинска творческа вълна от ръчно изработени бижута. Освен, че ръчно изработените бижута са любим аксесоар и последен щрих към мн...
Кога и кой издава трудовата книжка и какво се вписва в нея
Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.При постъпване на работа работникът ...
Какво трябва да съдържа личното досие на служителя?
Трудовото законадателство не съдържа легално определение на пониятието "трудово досие". Но при проверка от контролните органи, или в обичайната ежедневна дейност на фирмата, се нал...
"За" и "против" укриването на осигуровки
Укриването на осигуровки, като част от нарастващата „сива" икономика е истински бич за държавния бюджет. Обяснението, което дават много специалисти е, че нежеланието на българите д...
Богатите също плачат ... когато ги подгонят данъчни
На този свят има две неизменни неща - смъртта и данъците!Борбата между държавата и данъкоплатеца е вечна. Зародила се е заедно с данъците, и ще умре заедно с тях. Както се забелязв...
Кой има право да съставя и подписва годишни финансови отчети?
Ако сте собственик на бизнес, със сигурност вече сте избрали своя счетоводител или Ви предстои да го изберете. Освен задължителните качества като компетентност, точност и лоялност ...
Фирмите ще внасят ДДС в хазната след като им го платят клиентите
От началото на следващата година ще бъде въведен режим "касова отчетност на ДДС" като мярка срещу междуфирмената задлъжнялост, каза на пресконференция днес заместник-министърът на ...
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.