Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какви са санкциите ако не сме подали годишната си данъчна декларация (за физически лица)?
На 30 април 2015 година изтече срокът в който физическите лица трябваше да подадат годишната си данъчна декларация за 2014 г.
Ако някои от вас са пропуснали да подадат данъчната си декларация - поради липса на време, или поради незнание, трябва да знаяeте, че подлежиге на административно наказание - глоба.

Какъв е размерът на глобата?
Размерът на глобата е посочен в ЗДДФЛ Чл. 80. (1) който гласи: „ Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
Както сами забелязвате границата на размерът на глобата е доста широк - от 1 до 500 лв., и точното определяне на сумата с която бихте били глобени зависи от настроението на съответния инспектор в НАП. В общия случай, имате шанс за по-малък размер на глобата ако нарушението ви е първо и сумите които сте пропуснали да декларирате не са особено големи.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg

www.2plus2.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.