Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Данъчните е-декларации ще затруднят и фирмите и физическите лица

Рекламираното като облекчение задължение за подаване на данъчните декларации само по електронен път всъщност ще затрудни голяма част от гражданите и немалко от фирмите. Огромна част от данъчните декларации все още се подават в хартиен вариант.

През 2016 г. са подадени около 607 500 декларации за личните доходи, като по интернет с ПИК или електронен подпис са внесени съответно 83 706 и 97 896. Останалите над 425 000 декларации са подадени на хартиен носител, показва справка на НАП.

Тези, които предпочитат да общуват с данъчните онлайн, са предимно в София. На хартиен носител разчитат и много от фирмите, особено по-дребните. Бизнесът вече отправи критика, че се отнема възможността за избор как да се декларират доходите.

"Бизнесът няма да успее да изпълни изискването за онлайн подаване на декларации от догодина", заяви председателят на Националното сдружение на малките фирми Елеонора Негулова. Според нея по-дребните предприятия ще имат нужда от половин до една година преходен период, за да се подготвят.

"Примерно самонаети или земеделски производители, или фамилни бизнеси, които не са във високите технологии, трудно ползват електронните услуги. Да не говорим, че технологичната обезпеченост с различни компютри, софтуер и т.н. е проблем за малкия бизнес, коментира Негулова по БНР.

Задължителното подаване на декларациите по електронен път е една от основните промени в пакета с данъчно законодателство за 2017 г. То върви ръка за ръка с отпадане на съществувалите до момента данъчни облекчения, ако се ползват електронни канали.

Министерството на финансите дава известна отсрочка само за физическите лица. Те ще са длъжни да подават декларации само по електронен път след 1 януари 2018 г., тоест за доходите, придобити през 2017 г. Съответно тогава ще отпадне и сегашното облекчение за онлайн подаване на декларацията - 5% от данъка за довнасяне.

За бизнеса обаче хартията ще отпадне още от 2017 г. Данните на НАП показват, че през 2016 г. от 504 002 декларации за дължим корпоративен данък онлайн са подадени 333 629. При фирмите също имаше данъчно облекчение за подаване по електронен път, което сега ще отпадне.

В мотивите на МФ се изтъква, че с промяната ще се спестят разходи по отпечатване на декларациите. Онлайн подаването намалява и възможността за грешки, защото при попълването компютърът веднага подава сигнал, ако нещо не е наред.

Самото подаване на е-декларацията няма да е трудно - необходим е само ПИК - персонален идентификационен код, който НАП издава безплатно и бързо, убедени са в МФ.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.