Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Разписка между физически лица Д1 Заявление за запазване на фирма Примерен учредителен протокол Примерен учредителен акт Образец от подпис Примерен договор за възлагане на управление Декларация по чл 13 от ЗТР Декларация по чл 142 от ТЗ Декларация по чл 141 от ТЗ Служебна бележка ползван платен годишен отпуск Протокол допълнителна вноска чл 134 ТЗ Протокол общо събрание ЕООД ГФО Заявление електронни услуги с ПИК Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар Декларация по чл.13 т.5 от ТР Заявление Г2 Протокол общо събрание ГФО ООД Служебна бележка по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 Служебна бележка за други доходи по чл.35 ЗДДФЛ Опис налични активи чл.61 ал.2 от ППЗДДС Молба за издаване на данъчна оценка Искане за прихващане или възстановяване Искане за издаване на документ Заявление за регистрация по ЗДДС Заявление за дерегистрация по ЗДДС Декларация по чл.54 ал.1 ЗМДТ за притежаван лек автомобил Декларация по чл.54 ал.1 за притежавани плавателни средства Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавани въздухоплавателни превозни средства Декларация по чл.14 от ЗМДТ Декларация по чл.61р, т.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.