Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как да се регистрираме като самоосигуряващо се лице?

Ако вече сте решили да работите самостоятелно, и желяете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице, първо трябва да посетите Агенцията по вписванията.

1. Агенция  по вписванията

В Агенцията по вписванията трябва да се регистрирате в регистъра БУЛСТАТ. За Булстат ще бъде използвано вашето ЕГН.Необходими документи за регистрация в регистър БУЛСТАТ:
– оригинал и копие от дипломи или сертификати за професионален курс. Ако нямате диплома или сертификат е възможно да ви бъде отказана регистрация.
– лична карта
– документ за внесена такса за регистрация 15 лева (може да се внесе на място)
заявление за регистрация 2 броя

Ако ще се самоосигурявате като управител или собственик на търговско дружество, регистрация в Агенцията по вписванията не е необходима.

2. Регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП

За да се регистрирате като самоосигуряващо се лице, трябва да посетите офиса на НАП по месторегистрацията Ви. 

Документите, които са ви нужни в НАП са следните:

- удостоверение за регистрация в регистър Булстат;

-лична карта - след като сверят данните ще ви я върнат веднага;

-декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. В декларацията трябва да попълните какви осигурителни вноски ще внасяте.

Ако отбележите "Осигуряване за болест, старост и инвалидност", това означава че ще внасяте пенсионни осигуровки, но няма да имате право на болничен. Тук процентът на осигуровките е по-нисък. При минимален осигурителен доход от 420 лв. Дължимата месечна сума за осигуровки ще бъде 108,38 лв.

Ако изберете "осигуряване за всички осигурителни случаи без фонд трудова злополука и професионална болест", процентът ще бъде по-висок, но ще имате право на отпуск по болест и майчинство. В този случай при минимален осигурителен доход от 420 лв. на месец, размерът на осигуровките ще бъде 123,06 лв.

3. Осигурителна книжка

Ако нямате осигурителна книжка, трябва да посетите регионалния офис на НОИ, откъдето ще ви я издадат. Книжката струва 2,50 лв. Нужните документи са:
– документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ
– лична карта
– потвърждение от НАП за регистрация като самоосигуряващо се лице

Вашите административни задължения не приключват само с регистрацията ви като самоосигуряващо лице. Всичко за декларирането на доходите и осигуровките ви можете да прочетете в следващата статия "Какви декларации подават самоосигуряващите се лица".


За абонаментно счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица:

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр. София, ул. Леге 10, ет.5

Телефон: 0894 66 51 67

E-mail: office@sfconsult.bgНазад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.