Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Нова програма ще помогне на 8500 безработни
Разработват нова програма, която ще бъде в помощ на дълготрайно безработните в предпенсионна възраст, на младежи и хора с увреждания.

Програмата ще даде възможност за едногодишна субсидирана заетост на повече от 8 500 души. Тя се изпълнява в рамките на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Дълготрайно безработните у нас са 340 000 души, предимно младежи, които нямат мотивация за работа, или възрастни хора с изградени навици, които трудно се променят. Именно те, както и хората с увреждания, попадат във фокуса на новата програма.

"Целта е да се стимулират работодателите да ги наемат с предимство. Заделеният финансов ресурс е в размер на 80 милиона лева за заплати в рамките на минималните осигурителни прагове в продължение на една година", заяви заместник социалният министър Зорница Русинова, цитирана от БНР.

"Тези, които имат необходимата квалификация, ще могат веднага да бъдат насочени към свободни работни места, заявени от работодател. За хората, които не са над 54 години или не са хора с увреждания, вторият период от шест месеца ние поемаме само осигуровките, тоест работодателят трябва да осигури заплащането", допълни още тя.

Безработните, които нямат квалификация за заемане на необходимото работно място, ще могат да минат през професионална квалификация или през обучение за ключови компетентности.

 

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.