Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Отпадането на плоския данък е неприемливо за бизнеса

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков, който предвижда премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък.

Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, изпратени до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание.

В позицията се подчертава, плоският данък е достижение, което освен справедливо, е и ясно, лесно за прилагане, просто за администриране и контролиране. Разходите, свързани със събиране и контрол, са най-ниските възможни в сравнение с всички други форми на облагане. Плоският данък е и мощен фактор за изсветляване на икономиката. След въвеждането му събираемостта се подобри значително. Същевременно той е изтъкван нееднократно като сериозен аргумент за привличане на чужди инвестиции, осигуряващ конкурентно предимство на страната ни.

Справедливостта изисква да се отчете, че по същество плоският данък е еднакъв за всички - печелещите повече плащат повече, но във всички случаи процентът е еднакъв. Обществото трябва да осъзнае, че хората с по-високи доходи ползват по-малко обществените фондове от хората с ниски доходи (за които има и политики за подпомагане), следователно данъкът би трябвало да е регресивен, а не прогресивен. Солидарността наложи плоският данък като инструмент, който доказа ефективността си.

Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за администриране и по-ниска събираемост.

За устойчивото си функциониране, консервативна система каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен.

Вчера и от Българската стопанска камара се обявиха против идеята за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, предложена от депутати от левицата.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.