Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
МФ обмисля нов данък заради личното ползване на фирмени вещи

Личното ползване на фирмени вещи, което бе обложено с ДДС с цената на пълен хаос, може да бъде ударено с втори данък. Фирмите, които признаят подобно ползване, ще трябва да плащат на хазната и нарочен данък върху разходите по линия на закона за корпоративното подоходно облагане.

Целта на новия налог е да реши проблема с облагането на личното ползване в качеството му на непаричен доход за работниците. Според експерти обаче тази допълнителна тежест може да провали окончателно опита на хазната да си събере ДДС-то от личното ползване на фирмени стоки и услуги.

Oт тази година държавата се опита да въведе работеща система за обратно внасяне в хазната на част от възстановения ДДС за фирмени стоки, които се ползват и за лични нужди.

Опитът претърпя пълно фиаско, като част от депутатите и обществото останаха с впечатление, че новият ред за облагане с ДДС се отменя. В крайна сметка се оказа, че парламентът е одобрил текстовете в много по-тежък вариант от първоначалния замисъл и фирмите са длъжни ежемесечно да отчитат дял за лично ползване, ако такъв съществува, и при най-тривиалните вещи.

Националната агенция за приходите още не е предоставила информация за прилагането на този режим, като първи данни се чакат тази седмица. Междувременно обаче финансовият министър Владислав Горанов обяви в интервю за "Капитал", че по линия на облагането на личното ползване министерството обмисля нов налог.

"Това, което трябва да се направи при нас, е въвеждането на данък при източника по отношение на личното ползване. Защото ако собственик преотстъпи на служителя фирмен актив, който той да използва за лични цели, той трябва да се третира като доход", обясни Горанов.

От думите му се разбра, че финансовото министерство още прави сметки, но е стигнало до заключението, че новият налог не може да бъде 10%, каквато е обичайната ставка на данъка върху другите фирмени разходи. По сметки на МФ налогът при лично ползване трябва да е 17%, за да компенсира неплащането на осигуровки върху отчетените суми, които се явяват непаричен доход.

Предложената ставка от 17% е пазарлък на фона на купищата пробойни в законодателството, коментираха експерти, пожелали анонимност. Веднага след приемането на промените от счетоводните предприятия предупредиха, че облагането с ДДС на личното ползване влече промени и в други закони и връзките с тях изобщо не са направени.

Именно при коментарите по тези пробойни се появи идеята личното ползване да се третира като останалите фирмени разходи - като представителните, социалните и разходите, свързани с ползването на коли за управленска дейност.

"Въвеждането на този данък е алтернатива на облагането по линия с данък общ доход и осигуровки. Неприемливо е да се ползват тези пропуски и да се правят пазарлъци за максимален приход в бюджета. Подобен висок налог ще демотивира съвсем фирмите да декларират личното ползване", смятат експерти.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.