Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Счетоводните фирми се обявиха против промените в закона за ДДС

И преработеното от Министерството на финансите (МФ) предложение за деклариране пред НАП за целите на ДДС на закупени фирмени коли и имоти със смесено ползване предизвиква критики.

Във вида, в който се обсъжда, новият режим няма да работи и ще натовари административно всички регистрирани по ДДС фирми, казаха от асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.

MФ настоява фирмите да декларират дали ползват за лични нужди закупени имоти и фирмени коли над 5000 лв. При наличие на смесено ползване фирмите ще връщат в бюджета част от възстановеното ДДС.

Министерството предлага режимът да се прилага и за имоти и коли, купени преди влизането на закона в сила. Фирмите трябва да декларират тези активи най-късно до 29 февруари 2016 г., като при неподадена в срок декларация ще се приема, че те се ползват само за лични нужди и ДДС ще е дължимо изцяло.

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е категорично против това новият режим да важи за стоки, закупени преди влизането на закона в сила, коментираха от организацията.

Според асоциацията прилагането на закона към вече закупени активи е недопустимо, защото ще доведе до данъчни утежнения за фирмите със задна дата. Според експерти от НАП обаче такъв проблем няма, защото при методиката за изчисляване на личното ползване можело да се отчетат амортизацията и полезният живот на активите.

Счетоводните фирми считат за изцяло незаконосъобразно и приемането по презумпция, че при неподадена в срок декларация вещите се ползват само за лични нужди. Не може неспазването на един срок да води до такова заключение, считат от бранша. Оттам са убедени, че няма да работи и редът за подаване на декларациите пред НАП заради липсата на изрично посочен срок и изискването това да става непосредствено преди началото на ползването.

Въпреки многото въпроси у нас проверка на "Сега" показа, че този режим не е нов в ЕС и е установен след решение на Съда на Европа още от 1992 г. Тогава данъчният консултант д-р Ленарц успява да докаже, че има право да си възстанови ДДС в пълен размер при покупка на кола, която ще се ползва за смесени цели, и едва впоследствие да връща дял от възстановеното ДДС заради лично ползване. Делото обаче е водено при различен от българския контекст - заради практиката при такива покупки директно да се отказва възстановяване на част от данъка. У нас тази материя се урежда за пръв път. МФ обаче не дава никакви разяснения, при все че български съд вече се е произнасял по подобно дело въпреки липсата на национално законодателство.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.