Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Държавата натоварва компаниите с още данъчна бюрокрация
Правителството реши да създаде огромна бюрокрация и несигурност на хиляди фирми. През промени в Закона за ДДС регистрираните компании, които са около 230 хиляди, ще трябва да декларират всички вече налични и покупките на нови автомобили и имоти на стойност над 5000 лв. Те ще са задължени да измислят своя методика за изчисление каква част от тях се ползва не за корпоративни цели и да се самооткажат от част от ДДС-то си за връщане. После данъчните ще имат свободата да не се съгласят и да поискат връщане на повече ДДС. Причината - текстовете са неясни, вместо да има разписани ясни правила.

И макар да е сигурно, че има купени автомобили и имоти през фирми за лични цели, за да се спести ДДС-то, то сегашните текстове няма да решат проблема. Защото недобросъвестните данъкоплатци ще декларират, че се ползват за корпоративни цели, а хилядите съвестни ще затънат в нова бумащина и още несигурност. Звучи абсурдно, но всяка компания още при покупката на автомобила ще трябва да познае колко километра ще бъдат изминати от служителя вечер и през уикенда и като декларира число, ще трябва да следи всекидневно дали не е надвишено.

Какво е предложението

Регистрираните по ДДС лица ще трябва да обясняват пред НАП как използват закупените от тях автомобили с данъчна основа над 5000 лв., както и всички недвижими имоти, регистрирани на името на фирмата. Това предвиждат промени в Закона за данъка върху добавената стойност, одобрени в сряда от Министерския съвет. Ако собственикът, служителите или други лица използват превозните средства или имотите за цели, различни от дейността на фирмата, трябва да се посочи каква част от площта на имота се използва за лично ползване и за колко време. При автомобилите ще се гледат пробегът и времето. Данните ще се пращат до НАП по електронен път преди започване използването, а приходната агенция ще изчислява по формула, изготвена от финансовия министър, каква част от данъчния кредит ще бъде възстановена.

В приетия от правителството вариант на законопроекта отпадат две от критиките към първия проект, представен преди две седмици от Министерството на финансите за обществено обсъждане - изключително ниският праг от 700 лв. и твърде широкото понятие "стока или услуга". Остава обаче изискването фирмите сами да изчисляват каква част ще се използва за лично и каква за фирмено използване, както и регистрирането пред приходната агенция на активите, закупени преди влизането в сила на новите правила. Това ще създаде допълнителна административна тежест за бизнеса.

Новият праг от 5000 лева не е приемлив за работодателите, които отново го определят като нисък и настояват за поне 35 000. Това число бе определено като вероятно и от финансовия министър Владислав Горанов преди седмица, когато данъчните промени се обсъждаха в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Но в сряда на заседанието на правителството е гласуван много по-ниският праг.

Проблемите

Редакцията на законопроекта е стъпка в правилната посока, но облекчението е твърде малко, смята Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК). "На първо място прагът от 5000 лв. е все още твърде нисък. На второ място, остава изискването за предоставяне на индивидуална методика за разпределeние на преките разходи, което изисква извършване на ежедневен контрол на спазването, тъй като ще се изисква от НАП", смята Бранков. Според него в България има хиляди фирми, регистрирани по ДДС, които ще трябва ежедневно да се занимават с проследяване на използването на автомобилите и имотите. Мнението му е, че е по-добре да се определи някакъв процент, с който да се намалява данъчният кредит, защото иначе ще е трудно да се администрира и от държавата, и от бизнеса. И то само при условие че активът се ползва и за лични нужди, допълват консултанти. Преди седмица Горанов даде пример за подобен подход в държави в Европа, в които редуцирането достига дори 50%.

Въвеждането на подобна регистрация категорично може да се определи като утежняване за бизнеса, казва и Милен Райков, изпълнителен директор "Данъци" в EY - България. "Каква ще е тежестта зависи от спецификата на самия бизнес. Ако фирмата разполага с много автомобили, тогава ще трябва повече контрол", каза Райков. Според него и сега законът не позволява използването на фирмени активи за лични цели и всичко зависи от контрола. "Добавят се нови текстове, въпреки че и сега в закона присъства такова ограничение. Просто трябва да се засили контролът", смята той.

"Това действително ще доведе до сериозна административна тежест за бизнеса, като проблемът всъщност е това, че фирмите ще трябва да определят сами методиката. Би било хубаво да се въведат разяснения, защото при ревизия би било много трудно да се определи дали фирмата е определила правилно и разумно разпределението на това каква част от активите се ползват с лична цел и каква част със служебна цел", коментира Светлин Кръстанов, мениджър "Данъчни услуги" в PwC.

От Министерството на финансите обясниха, че формулата, по която ще се определя каква част от данъчния кредит няма да се възстановява, ще бъде определена с поднормативен акт на финансовия министър. Фирмите ще имат време до 29 февруари 2016 г. включително да подадат декларация за избраната методика за разпределение на преките разходи.

Малките подобрения

Новият вариант определено е стъпка в правилната посока най-малкото защото отпада необходимостта фирмите да регистрират смартфони, принтери, лаптопи и др., чийто брой е твърде голям. По време на тристранния съвет миналата седмица председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) обяви, че наистина има проблем с неправомерното използване на фирмени активи за лични цели. "Ние приемаме, че има проблем и трябва да се търси решение. При първия вариант ще има правни последици и неравнопоставено третиране. Така че ние предлагаме вдигане на прага", коментира Васил Велев. За по-висок праг се обявиха и другите три бизнес организации - КРИБ, БСК и БТПП.

По думите на финансовия министър, базирани на данни от вносителите на автомобили, 95% от новите коли в България се регистрират на фирми. И даде пример с големите джипове, които масово се водят на фирми.

И Светлин Кръстев вижда логика в решението на МФ и в много държави се прави корекция на част от данъчния кредит или има определени прагове, защото е ясно, че не всички активи се ползват единствено със служебна цел. И според него обаче тeзи прагoве могат да бъдат фиксирани и така никой да няма нужда да проверява впоследствие колко често даден актив се ползва за служебна и колко за лична цел. "В случая вероятно се търси психологически ефект и държавата ще разчита на коректните данъкоплатци да посочат някакви проценти", каза той.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.