Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Бизнесът разгроми реда за избор на осигуряване

Асоциацията на индустриалния капитал разкритикува по всички точки проекта на наредбата за прехвърлянето на парите за втора пенсия между универсалните фондове и НОИ.

Днес социалните партньори се събират, за да обсъждат проекта, като комисия към тристранката вече го е отхвърлила. За това има и формално основание - документът, разработен от финансовото министерство, не е гласуван от надзорния съвет на НОИ.

Наредбата е първа крачка към това осигурените след 1959 г. да могат реално да изберат къде да се осигуряват за пенсия - само в НОИ или и в частен фонд - право, дадено им още преди девет месеца, но така и не влязло в сила.

Единствената организация, дала становище по същество по наредбата - АИКБ, е написала редица забележки, отразяващи "съществени недостатъци, непълноти и значими противоречия" в документа.

Оттам се опасяват, че в предвидения ред за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към НОИ и обратно към универсален фонд - чрез заявления до НАП и фондовете - липсват достатъчно защити срещу измами.

За възможни злоупотреби сигнализираха и пенсионните фондове. Най-простият пример - в наредбата пише, че в заявлението се пише само име или наименование на задължено лице.

"Валидни ли са заявленията, подадени с две имена или дори само с едно име", питат АИКБ.
От асоциацията недоумяват и защо не се ползват правилата, разписани от Комисията за финансов надзор за прехвърляне на партидите при смяна на един фонд с друг. Още повече че въпреки защитите при тях има редица сигнали за неправомерно прехвърляне на осигурените.

Това според бизнеса ще създаде предпоставки за злоупотреби, с което ще се нарушат правата на хората и възможността им за избор.

Освен това се дава възможност хората да се прехвърлят, без дори изобщо да знаят в кои от деветте фонда се осигуряват.

"Очевидно се презумира, че хората ще изберат на всяка цена да се осигуряват само в ДОО - без да знаят в кой частен пенсионен фонд са били партидите им, какъв е размерът им", пишат от АИКБ и уточняват, че с този ред "широко рекламираното право на избор" на осигуряване на практика е неосъществимо.

НАП ще има право да отхвърля заявления, но не е ясно на базата на какви критерии. Липсва контрол върху истинността на заявленията, с които ще се прехвърляме, а и бизнесът отбелязва, че не е за пренебрегване фактът, че в редица държавни ведомства със стотици хиляди служители е възможен натиск, срещу който няма защита като нотариалната заверка в момента за прехвърляне между фондовете.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.