Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Сменяме многократно пенсионния си фонд в НОИ

Гражданите ще могат многократно да сменят пенсионния си фонд и да прехвърлят втората си пенсия към НОИ и обратно.

Първоначалната смяна ще става с подаване на заявление пред НАП да прекратят осигуряването си в универсален или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване.

След период, не по-кратък от една година от първоначалното заявление за връщане към НОИ, ще могат да вземат решение да се завърнат в универсален пенсионен фонд с вече формираните средства.

Това предвижда проект за постановление на Министерския съвет за Наредбата за реда и избора на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, прието днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Наредбата предстои да бъде внесена за приемане в МС утре или на следващото заседание, съобщи след заседанието министърът на финансите Владислав Горанов.

„Това е технически документ, но чрез него се регламентират промените в Кодекса за социални осигуряване (КСО), с които ще се даде възможност на хората да избират къде да влагат парите си за пенсия", посочи Горанов.

Той коментира, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и последствията от евентуално прехвърляне.

"Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират и то чисто хипотетично някои от притесненията на работодателските организации", каза финансовият министър.

Той бе категоричен, че никой не може да задължи едно лице да предприеме едно или друго решение спрямо собствените си спестявания. Ако колегите, занимаващи се с този бизнес имат притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат по-атрактивни, добави Владислав Горанов.

Димитър Манолов, президентът на КТ „Подкрепа" изтъкна, че наредбата ще сложи в ред системата за пенсионно осигуряване. Досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не получават услуги, допълни още той.

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви, че с промените в КСО вторият стълб на пенсионната система се противопоставя на първия /ДОО/, вместо да го надгражда.

В Наредбата остават текстовете, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурителните лица от универсален пенсионен фонд в ДОО и в обратно не е равнопоставено, хората не са достатъчно информирани за избора, който всъщност имат, коментира Велев.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.