Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Средната сума за втора пенсия мина 2000 лв.

Малко над 2072 лв. е средната сума по индивидуалните партиди на хората, осигурени в универсален пенсионен фонд. От края на миналата година тя е нараснала със средно 32 лв. Частните фондове управляват активи за над 8.7 млрд. лв.

Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор за дейността на дружествата за допълнително осигуряване. Всеки месец по 5% от вноската за пенсия на родените след 1959 г. отиват в универсален пенсионен фонд.

Натрупаното по индивидуалните партиди варира значително между фондовете, освен това от изчисленията са изключени кухите партиди, по които не се правят вноски. Така в някои от фондовете средната натрупана втора пенсия е 2448 лв., а в други наполовина на средното - 1047 лв. Натрупаните суми зависят от това на какви пари се осигуряват хората, както и продължителността на внасяне на осигуровки, дали има прекъсване и др.

Само за шестте месеца брутните постъпления в деветте фонда са близо 556 млн. лв. За шестте месеца на миналата година брутните вноски бяха 432 млн. лв. Сумата тази година е по-голяма и въпреки факта, че от януари Националната агенция за приходите задържа вноските на всички млади хора, които започват да работят на трудов договор, но не са избрали фонд. Така над 7000 младежи са ощетени, защото парите им се удържат, но не носят доходност.

С последните изменения от края на юли в Кодекса за социално осигуряване НАП ще започне отново да преразпределя служебно между фондовете парите за втора пенсия на младите. За да се случи това обаче, трябва да се приемат и съответните наредби.

Първата вече е пусната за обществено обсъждане, в момента би трябвало финансовото министерство да подготвя другите нормативни документи. От МФ не отговориха конкретно кога ще може да се избира между осигуряване изцяло в НОИ и в частен пенсионен фонд. Възможно е това да стане наесен.

Според данните в универсален фонд се осигуряват близо 3 467 000 българи. Според Националния статистически институт обаче работещите у нас са малко над 3 млн. души. Разликата се дължи на факта, че веднъж разкрити, партидите в универсалните фондове не се закриват никога, тоест дори и в тях да не се правят никакви вноски, те продължават да се водят.

Приходите на дружествата са близо 88.5 млн. лв. за шестте месеца на тази година, или с 15 млн. лв. повече от полугодието на 2014 г. По-голямата част от приходите - близо 71 млн. лв. - са от таксите и удръжките, които фондовете правят върху парите за втора пенсия.

В момента от всяка вноска ни се удържат 5%, а веднъж годишно и по 1% инвестиционна такса върху натрупаните активи. Малко над 5 млн. лв. са приходите от управление на собствените средства. Нетната печалба на фондовете е стигнала 34.5 млн. лв., или с 25 на сто повече от преди година.

От догодина започва символично намаление на таксите - за 2016 г. фондовете ще ни удържат съответно 4.5 на сто от вноската и 0.9% инвестиционна такса. През 2019 г. първата такса трябва да е паднала на 3.75%, а втората - до 0.75%.

Тежък труд

Осигурените работници от първа и втора категория труд имат средно натрупани по 3061 лв., или със 75 лв. повече спрямо края на миналата година. Според данните на КФН в професионалните фондове се осигуряват малко над 273 хил. души. Не се знае колко от техните партиди са празни. Работещите тежък труд ще могат да прехвърлят еднократно в НОИ натрупаното по индивидуалните си партиди и да се осигуряват само за държавната пенсия. Активите на професионалните фондове са близо 8 млрд. лв.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.