Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Намаляват държавните такси

Нов закон ще дава възможност на гражданите да получават обратно парите, които са платили на държавата за такси, ако са били взети неправомерно, били са завишени или клиентът е недоволен от получената услуга. Връщането след жалба ще е по преценка на администрацията.

Текстовете са в проект на Закон за държавните такси, който ще влезе в правна комисия в Народното събрание още през септември, научи "Труд". Писан е от екипа на министър Румяна Бъчварова.

Над 3000 услуги може да намалеят с около 10%, тъй като проектозаконът задължава всички институции, който работят с такси, да вземат на гражданите толкова пари, колкото реално са изхарчили за услугата, а не да си начисляват и печалба. За това се говори от 1999 г., но никое правителство не се осмели да го въведе на практика.

"До ноември м.г. машинно-четивния доспът до Търговския регистър струваше 30 000 лв., а реално разходите по тази услуга са 100 лв.", даде пример пред "Труд" началникът на кабинета на вицепремиера Румяна Бъчварова - Антон Герунов.

Ведомствата трябва да сметнат колко време е необходимо на един чиновник да изготви един документ, както и цената на хартията и др. консумативи, и получената сума да е равна на таксата, заплащана от клиента. Най-вероятно таксите за издаване на удостоверение за наследник, за актуално имотно състояние, преписки, справки от регистри са държавни такси и ще бъдат намалени с 1-2 лева.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.