Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Еднодневните трудови договори вече дават дефекти

Влезлите в сила еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство започнаха да проявяват дефекти. В крайдунавска Добруджа стотици хора си изкарват прехраната чрез сезонна заетост.

Димитричка Търпанова е един от тези добруджански овощари, които пряко участваха в битката за появата на новите ежедневни трудови договори и за кампанията по прибирането на прасковите си е взела над 300 бланки от Инспекцията по труда в Силистра.

„Ние от три кабинета се пробваме да ги внедрим и не успявахме. Големият проблем при постоянните трудови договори беше, че част от малцинствата губят правото си на социално подпомагане, когато сключат трудов договор, и отказваха категорично да сключват с нас какъвто и да е вид трудов договор", обясни Димитричка Търпанова.

Наетите също осъзнават плюсовете.

„Предимството е, че си по-сигурен. Ако се разболееш, ще можеш да влезеш в болница, иначе лошо", коментира Атанас Спасов от Тутракан.

Ежедневното договаряне не е лишено от недостатъци

Например, дори работникът да не си изработи надницата, работодателят трябва да го осигури върху 18 лева. А самият работник е длъжен в началото на следващия месец да отиде и да декларира, че е работил на еднодневен договор.

„Но представете си, когато се берат кайсиите, над 2000 души идват в района на Силистра и какво ще се случи, ако всички тези хора от 1 до 5 число трябва да отидат в Агенцията по заетостта и да подадат тези декларации?", каза Димитричка Търпанова.

Пътуването до областния център освен време, ще струва и пари. Според земеделците от Силистренско - по-добре е самите те да декларират данните за отработените дни и наетите лица по електронен път.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.