Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Ниските лихви по депозитите удариха приходите в хазната

Рекордно ниските нива на лихвите по депозитите удариха очаквано и държавната хазна. Постъпленията от данъка върху доходите от лихви към края на юли възлизат на 31.5 млн. лв., или едва 31.2% от планираното за годината.

Ако темпото в останалите месеци остане без промяна, в приходната част на бюджета по това перо ще има неизпълнение от над 40 млн. лв., показват сметките.

Предварителните данни за изпълнението показват, че реалността се разминава сериозно с очакванията за по-високи приходи от данъка тази година. От облагането на доходите от лихви бюджет 2016 очаква около 101 млн. лв. постъпления - с 35.3 млн. лв. повече от събраното м.г., като в мотивите към бюджета ръстът бе обяснен с по-широкия набор банкови сметки, които ще се облагат. Самата ставка остана без промяна спрямо 2014-аа- 8 на сто, а планираното й намаляване на 6 на сто бе отменено.

Данните към края на юли показват, че не просто няма ръст, но има и по-слабо изпълнение спрямо същия месец на м.г., когато от облагане на доходите от лихви са събрани 41.5 млн. лв.

Това е логично на фона на рекордно ниските нива на лихви по депозитите. По данни на БНБ за юни средната лихва по новите депозити на домакинствата е 1.57% за левовите и 1.29% за евровите депозити при нива от 3.36% и 2.89% година по-рано.

Облагането на доходите от лихви бе въведено неочаквано и без обсъждане през 2013 година. Тогава парламентът реши, че няма логика тези доходи да са изключени от облагане и наложи 10% ставка независимо от размера на дохода.

Една от първите задачи на кабинета Орешарски бе да предложи намаляване на ставката с по 2% на година до пълното премахване на данъка за този вид доходи, придобити от 2017 г. нататък. Миналата зима ГЕРБ се опита да върне обратно ставката от 10%, но в крайна сметка размерът на облагането се запази на компромисните 8%, а поетапното намаление бе отменено.

Гласуването по тези текстове, както и на отмяната на данъчното облекчение за бедни и въвеждането на дребна данъчна преференция за облагането на доходите на семейства с деца стана накуп в рамките на един-единствен параграф с цената на скандал, а промените бяха включени като преходни разпоредби към измененията в закона за данъка върху добавената стойност.

Не е ясно дали тази практика, която обезсилва дебатите по данъчната политиката на държавата, ще бъде приложена и при тазгодишния пакет от изменения в данъчните закони. Съгласно графика за бюджетната процедура за 2016 година пакетът от промени в данъчните закони следва да е готов до 15 септември.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.