Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Ресторант на морето с под 100 лв. оборот на ден?! Идват данъчни
Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП автоматизирано следи за оборотите в търговските обекти по Черноморското крайбрежие.

Софтуерът сравнява приходите на търговците от всеки бранш и в зависимост от територията на която се намира обектът, сам посочва онези, чиито приходи значително се различават от средните за дейността или региона. Така системата автоматично открива рискови обекти с отклонения в данъчното поведение и инспектори на приходната агенция ги посещават, за да проверят спазването на правилата на място.

Автоматизираният анализ на риска се оказва много ефективен, казват от НАП, защото след въвеждането му делът на откритите нарушения при проверки се е увеличил близо двойно. Така, ако не издава касови бележки, търговецът попада в група на рискови обекти, които задължително се проверяват. Системата следи и за други отклонения - например струпване на продажби в края на работния ден, концентриране на обороти в края на месеца и подобни. С помощта на компютърната връзка дистанционно се откриват и други аномалии в стопанската дейност като отчитане на дневен оборот под 100 лв. при над 100 места за сядане в заведението и персонал от 12 души.

Софтуерът на приходното ведомство позволява и дистанционен достъп до всяко отделно фискално устройство, като е възможно инспекторът да даде команда на касовия апарат да отчете междинния си оборот, а след това при последваща проверка на място да сравни сумата, регистрирана от апарата, с наличните пари в касата.

По закон глобата за неотчитане на обороти тръгва от 2000 лв. за всяка неиздадена касова бележка. Санкцията може да стигне 10 000 лв. и запечатване на обекта, ако той няма касов апарат или той не е вързан с НАП.

Над 450 000 фискални устройства отчитат оборотите в сървъра на данъчните, в реално време. Сигнали за данъчни нарушения могат да се подават на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

 

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.