Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Промените в ДОПК влязоха в парламента заедно със спорните моменти
Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са входирани в деловодството на Народното събрание с незначителни промени спрямо варианта, разработен от Министерството на финансите. При първото четене в бюджетната комисия депутатите ще трябва да разгледат тридесетина значителни промени в ДОПК. Основните са свързани с възможността данъчните да могат да прекъсват срока на 10-годишната абсолютна давност за неопределено време и неопределен брой пъти. Също така на НАП вече няма да се налага да праща покани за доброволно плащане на просрочени задължения и няма да бъде длъжна да обявява длъжниците на таблото на съответната териториална дирекция.

Има промени и в полза на длъжника, като например въвеждането на служебно погасяване на задължения с изтекла абсолютна давност, както и възможността фирмите и гражданите да поискат спиране на публичната продан, ако внесат 20% от дълга си.

Нови рискове

Предприетите мерки са част от опитите на държавата "да си влезе най-после във функциите", както многократно е заявявал финансовият министър Владислав Горанов, но според данъчни експерти те крият възможности за репресивен произвол от страна на приходната агенция.

Така например възможността за прекъсването на срока на абсолютната давност от страна на данъчните крие риск от безкрайни ревизии. "С отпадането на ограничението от една година тези ревизии могат да траят вечно. Може би щеше да е добре да има прекъсвания само ако се прави прокурорска проверка. Така разписани, промените дават възможност за административен произвол", обясни данъчен експерт пред "Капитал".

Друга спорна мярка е премахването на поканите за доброволно плащане на просрочени задължения. Според експерти записаният срок от 7 дни, в който длъжниците трябва да се отзоват на това съобщение, е твърде кратък и той трябва да стане поне 14 дни.

Ако сега призовките се слагат и на таблата в поделенията на НАП, и в интернет, в бъдеще данъчните ще го правят само в сайта и проверката ще става с персоналния код. Според МФ това е достатъчно, но според експерти крие риск. "Наистина с въвеждането на ПИК проверката в интернет е лесна, но това важи в най-голяма степен за София и големите градове. В много малки населени места хората не са чували за ПИК, а и не всеки има интернет", смята експертът, пожелал анонимност.

В полза на длъжника

С промените на ДОПК най-после ще отпадне изискването длъжникът да заявява изрично, че публичното задължение трябва да бъде заличено от регистрите на НАП, въпреки че е изтекла 10-годишната абсолютна давност. Изискването за подаване на писмена молба за заличаване обаче ще остане в сила за 5-годишната давност на публични задължения като данъци, осигуровки, такси и глоби, за които не са били предприети мерки за събиране.

Друга промяна в полза на длъжника е възможността задължените фирми и граждани да поискат спиране на публичната продан, ако внесат 20% от дълга си и поемат писмено задължение да изплащат по 20% всеки следващ месец до изчистването на сумата. Този ред обаче няма да се прилага, ако се продава ипотекирано имущество. Сред придобивките за граждани и фирми е въвеждането на обмен по служебен път на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения, в случай че тази информация се изисква от друг орган.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.