Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Новият закон за счетоводството ще намали административната тежест върху бизнеса
Днес правителството одобри проект на нов закон за счетоводството, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. Проектът е изготвен според европейска директива за годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

С новия закон за счетоводството ще се намали административната тежест и разходите за бизнеса, ще се създадат и ясни правила и процедури за счетоводната отчетност на предприятията, се уточнява в съобщението.

В проектозакона се премахва изискването за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език.

Отчетите на малките предприятия и тези от добивната промишленост, които са във фокуса на новата счетоводна директива, ще претърпят най-много промени.

Фирмите, които добиват нефт, газ, минерални ресурси и дървесина, вече ще трябва да разкриват информация за проектите, по които работят, както и за парите, които плащат на държавните и общинските институции. При плащания над 100 хиляди евро предприятията ще трябва да предоставят детайлна разбивка.

Промените за малките предприятия се свеждат до намаляване на информацията, която се оповестява в приложенията към годишните финансови отчети. Голяма част от тях ще бъдат освободени и от задължителен одит от регистрирани одитори.

Допълнителната информация ще се изисква само за големи дружества и тя ще се публикува заедно с годишните им финансови отчети.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.