Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Стигнеш ли до пенсия, могат веднага да те уволнят

Работодателите вече могат да прекратяват трудовия договор на служители в пенсионна възраст. От тази седмица фирмите имат възможността да освободят старите си работници, при условие че те са навършили нужните години и стаж за пенсия.

За целта началниците трябва да уведомят подчинения си месец по-рано. Така нареченото принудително пенсиониране беше отменено през 2011 г., а в началото на тази година от БСП поискаха то да бъде възобновено. Разчетите на червените депутати показваха, че мярката ще засегне около 220 000 работещи хора над 60 г.

Според зам.-председателя на социалната комисия в парламента Светлана Ангелова от ГЕРБ промяната ще засегне значително по-малко хора. Когато един работодател е доволен от служителя си, той няма основание да прекрати договора му обясни пред Ангелова.

Промените в Кодекса на труда дават повече преимущества и на служителите, придобили право за пенсия. От вчера те могат да напускат работа без задължителното досега едномесечно предизвестие.

Промени има и при отпуските. Фирмите вече няма да правят предварителни графици за ваканция на служителите си. За сметка на това работодателите ще трябва да издават заповед, с която да пускат подчинените си в отпуск. Това предвижда нова наредба, която готвят от социалното министерство.

Досега трудещите имаха нужда само от подпис на началника върху молбата на служителя. Заради отпадането на графиците сега се налага нова форма, чрез която инспекциите по труда да следят дали служителите не се експлоатират.

Остава правилото трудещите се да могат да прехвърлят полагаемият им се платен отпуск за следващите две години, след които почивните дни изгарят. За служителите, които не са използвали полагаемата им се почивка тази година, фирмите ще трябва да осигурят възможност за отпуск до средата на 2016 г.

Това означава, че ако предприятието откаже почивка на служител през май 2016 г., той може да излезе в отпуск независимо от несъгласието на шефа си, при условие че е подал заявление 14 седмици преди почивните си дни.

От тази седмица всички служители, наети на трудов договор, ще могат сами да определят продължителността да работния си ден.

Всяка фирма ще определя работни часове, в които служителите й задължително трябва да бъдат на работното си място, а остатъкът ще зависи от желанията на подчинените. Така началникът може да реши, че дневно всеки работник трябва да бъде в офиса поне 6 часа.

До по-късно ще могат да работят и непълнолетните. Досега младежите между 16 и 18 г. можеха да се трудят до 20 часа вечерта, а от тази седмица - до 22 часа вечерта. Въпреки удължения час за работа, остават в сила останалите ограничения - работният им ден е не повече от 7 часа, а нощният труд е забранен. За трудещите се младежи под 16 г. остава в сила забраната да работят след 20 часа.

По данни на Главна инспекция по труда, която издава разрешения за наемане на малолетни и непълнолетни служители, през първото полугодие на 2015 г. работодателите са назначили 1022 работници под 18 г. Най-често това са работодатели в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, и търговията, които през летния сезон търсят предимно млади хора.

Останали 2 часа работникът може да отработи, когато пожелае в рамките на седмицата, така че да натрупа законовите 40 часа.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.