Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
260 000 безработни без право на обезщетение

 

Около 75% от над 350 000 регистрирани в бюрата по труда не получават обезщетения за безработица. Това показва статистиката на НОИ към април. Обезщетения вземат едва 90 782 души или една четвърт от регистрираните безработни.

Основната причина за малкия дял е, че все повече хора не могат да намерят работа повече от година. Те не отговарят на законовите изисквания да са осигурени за безработица през 9 от последните 15 месеца и НОИ няма основание да им отпусне пари.

В последните 4-5 години безработните без обезщетение постоянно се увеличават, но това е най-ниският им брой. За сравнение през март те са били с около 3500 повече, а през април 2014 г. - с над 14 000 повече.

През април средното обезщетение е било 306 лв. на месец. Сумата е 60% от средния доход на осигурения за последните 24 месеца.

Най-богати са безработните в София, които са получавали по 454 лв. Причината - по-високите заплати в столицата. На обратния полюс са хората в Силистра и Търговище, които са вземали по 251 лв.

Обезщетенията на около 2100 души значително надхвърлят средната заплата у нас. През април те са получавали между 1200 и 1560 лв. от НОИ. Това значи, че преди да бъдат съкратени, заплатата им е била над 2000 лв.

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.