Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Недекларирани 1 милиард евро във Ватикана

Департаментите във Ватикана са имали над 1 млрд. евро, които не са били декларирани в балансови отчети, преди новите счетоводни правила да влязат в сила в страната.

Това се казва в изявление на града държава, цитирано от агенция Ройтерс.

Миналият декември кардинал Джордж Пел, който беше назначен от папа Франциск за икономически министър, заяви, че департаментите (или министерствата) във Ватикана са "закътали" милиони евро и са следвали "установени от дълго време модели" в ревнивото ръководене на техните дела, без да се отчитат на никакви централни счетоводни офиси.

Изявлението, цитирано от агенция Ройтерс, показва, че тези средства са в размер на 1,1 млрд. евро. Това е и първият път, в който Ватиканът определя количеството на недекларираните средства, открити след като Пел пое поста.

В изявлението се казва още, че Светият престол заедно с повечето от своите представителства в Рим и посолства по света, има финансов дефицит в размер на 25,6 млн. евро, който е сходен с този от предишни години.

В същото време държавата Ватикан, която има отделен бюджет, има излишък от 63,5 млн. долара, което е почти два пъти повече от този през изминалата година. Увеличението се дължи на приходите от културни мероприятия и от музеите в града, които всяка година събират около 6 млн. посетители.

След заемането на поста от папа Франциск през март 2013 г., Ватикана постанови редица реформи, с които да се изравни с международните финансови стандарти и да предотврати прането на пари.

Миналата година държавата прие Международните стандарти за счетоводство на публичния сектор (IPSAS), според които всяка година финансовите отчети на департаментите й се преглеждат от международна одитна фирма.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.