Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Признават за осигурителен стаж грижите за внуци с увреждания

За осигурителен стаж при пенсиониране ще се зачита времето, през което бабата или дядото са полагали грижи за своето внуче, ако то е с увреждане над 90 на сто и постоянно се нуждае от чужда помощ.

Това приеха депутатите от парламентарната социална комисия при гласуването на второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, пише iNews.

В момента за осигурителен стаж за пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за хора с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг /съпруга, родител /осиновител/.

С промяната се включва и един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане.

Изискването е, че за времето на отглеждане на внучето, бабата или дядото не трябва да са били осигурени или да получават пенсия. При пенсиониране, за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсията, които са за сметка на Държавния бюджет.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.