Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Намаляват таксите на частните пенсионни фондове

Депутати от временната комисия за проверка на дейността на пенсионните фондове внесоха в деловодството на парламента промените в Кодекса за социалното осигуряване, които според вносителите предвиждат намаляване на таксите, по-голяма прозрачност и по-добър контрол.

Промените са внесени вчера в деловодството на парламента като предложения между първо и второ четене в Кодекса за социално осигуряване, за да спести време, обясни председателят на комисията Корнелия Нинова, предаде БГНЕС.

Корнелия Нинова припомни поетите ангажименти още при сформирането на комисията. Първият ангажимент е бил повече публичност и прозрачност за хората, чиито средства се управляват от фондовете. Поради тази причина като промяна в закона се предлага вместо едногодишни отчетите на частните фондове за доходността да се случват на тримесечие. Четири пъти в годината хората ще имат публична информация, качена на сайтове на фондовете - какво се случва с парите на хората и каква доходност носят, обясни тя.

Вторият ангажимент е бил да се оставят в хората и в техните партиди повече средства, като за тази цел депутатите от комисията предлагат намаляване на таксите, които събират частните пенсионни фондове. Досега те събираха три такси: първо, такса до 5% от всяка осигурителна вноска, като се предлага постепенно намаление до 3,75% в рамките на четири години; второ - т.нар. инвестиционна такса до 1%, като се предлага поетапно тя да се намали до 0,75%; трето - такса от 20 лева при прехвърляне на вноската от един фонд към друг, като се предлага тя изцяло да отпадне.

Третата цел е била по-добър и по-силен контрол върху частните пенсионни фондове и изчистване на всички съмнения за сделки със свързани лица. "Предлагаме разширяване на понятието "свързани лица". Това е доста специфично и дълго като определение, но целта е да се ограничат възможностите за злоупотреби и инвестиране в техни свързани фирми", обясни Корнелия Нинова. Промените са внесени с подписите на депутати от всички участващи в комисията парламентарни групи и по тях има постигнат широк консенсус, добави тя.

От името на ГЕРБ депутатът Владислав Николов подчерта, че тези промени са съгласувани с Комисията за финансов надзор и с частните пенсионни фондове и се одобряват от тях.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.