Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 

Дата и час: 04 Дек 2021, 16:37

Оптични очила за работа с дисплей

<<

rumi78

Мнения: 1

Регистриран на:
30 Сеп 2013, 09:36

Мнение 01 Окт 2013, 10:04

Оптични очила за работа с дисплей

Здравейте!
Моя въпрос е : Задължен ли е работодателят да осигури очила за работа с компютър при ежедневна работа с компютър на служителя? Работя с компютър повече от 8 часа на ден. На 35 години съм, ако това има някакво значение.
<<

V.Ivanova

Администратор

Мнения: 57

Регистриран на:
26 Яну 2012, 21:55

Мнение 01 Окт 2013, 10:14

Re: Оптични очила за работа с дисплей

Здравейте!

Работодателят наистина има определени задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по отношение на служителите, работещи с дисплей. За целта трябва да отговаряте на някои условия.
Нормативният акт, който регламентира тези задължения е "Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи".
Нека първо се запознаем с определението "лице, работещи с дисплей" - това е лице, което обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време. Вие отговаряте на това условие.
Задължение на работодателя е:
- да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
- работодателят е длъжен да осигури преглед при специалисти, и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
- работодателят следва да осигури и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей (очила), ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед

Поздрави!

Назад към Счетоводствоcron