Страница 1 от 1

Заплащане на сайт

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2013, 21:25
от stasi13
Здравейте,
Имам друг въпрос по отношение на направата на сайта. След като не е сключен договор от името на фирмата ми и изпълнителя, чрез какъв документ мога да докажа, че съм платила за направата на сайта?

Re: Заплащане на сайт

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2013, 21:36
от V.Ivanova
Здравейте,

Ако сте платила по банков път, платежното нареждане е достатъчно доказателство за плащането.
Ако плащането е в брой, е необходим двустранно подписан документ. Той може да бъде касов ордер или разписка. Тези формуляри можете да откриете във всяка книжарница.
Предлагам Ви ето този вариант на разписка - хубаво е да попълните всички данни на лицата - Вашите като платец, и данните на получателя.


РАЗПИСКА

Днес,........................ долуподписаният/ата ......................................................................
ЕГН: ................................., адрес: гр................... кв/жк........................ ул.............№
Л.к.............................. изд.на ................................. от МВР -....................
Предаде на
......................................................................
ЕГН: ................................., адрес: гр................... кв/жк........................ ул.............№
Л.к.............................. изд.на ................................. от МВР -....................
Сумата от .......................(цифром)...............................................................(словом)Дата:
Предал:................................................... Получил:......................................................
(имена и подпис) (имена и подпис)

Този документ в електронен вид, можете да откриете в раздел " Формуляри".

Поздрави!