Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 

Дата и час: 27 Сеп 2023, 04:28

Заплащане на сайт

<<

stasi13

Мнения: 3

Регистриран на:
11 Мар 2013, 21:50

Мнение 14 Мар 2013, 21:25

Заплащане на сайт

Здравейте,
Имам друг въпрос по отношение на направата на сайта. След като не е сключен договор от името на фирмата ми и изпълнителя, чрез какъв документ мога да докажа, че съм платила за направата на сайта?
<<

V.Ivanova

Администратор

Мнения: 57

Регистриран на:
26 Яну 2012, 21:55

Мнение 14 Мар 2013, 21:36

Re: Заплащане на сайт

Здравейте,

Ако сте платила по банков път, платежното нареждане е достатъчно доказателство за плащането.
Ако плащането е в брой, е необходим двустранно подписан документ. Той може да бъде касов ордер или разписка. Тези формуляри можете да откриете във всяка книжарница.
Предлагам Ви ето този вариант на разписка - хубаво е да попълните всички данни на лицата - Вашите като платец, и данните на получателя.


РАЗПИСКА

Днес,........................ долуподписаният/ата ......................................................................
ЕГН: ................................., адрес: гр................... кв/жк........................ ул.............№
Л.к.............................. изд.на ................................. от МВР -....................
Предаде на
......................................................................
ЕГН: ................................., адрес: гр................... кв/жк........................ ул.............№
Л.к.............................. изд.на ................................. от МВР -....................
Сумата от .......................(цифром)...............................................................(словом)Дата:
Предал:................................................... Получил:......................................................
(имена и подпис) (имена и подпис)

Този документ в електронен вид, можете да откриете в раздел " Формуляри".

Поздрави!

Назад към Счетоводствоcron