Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 

Дата и час: 14 Авг 2022, 04:45

Сдружение с идеална цел

<<

Aneliya

Мнения: 1

Регистриран на:
25 Окт 2012, 00:28

Мнение 25 Окт 2012, 00:36

Сдружение с идеална цел

Здравейте!

Моля ви, дайте ми насоки какви са счетоводните изисквания към едно срдужение с идеална цел? Какво тябва да правим ние, за да имаме прозрачно и уредно счетоводство? Различни ли са изискванията за сдружение и фондация?

Предварително благодаря!
<<

V.Ivanova

Администратор

Мнения: 57

Регистриран на:
26 Яну 2012, 21:55

Мнение 29 Окт 2012, 16:45

Re: Сдружение с идеална цел

Здравейте и добре дошла във форума!

Сдруженията с нестопанска цел също имат някои административни задължения.
Накратко ще ги изброя:
1. Регистрация в Министерството на правосъдието – ако сдружението е основано с общественополезни цели е необходимо да го регистрирате в Министерството на правосъдието. Относно изискваните документи, свързани с регистрацията е най-добре да се консултирате с адвокат.
2. Годишен отчет – ще Ви е необходим счетоводител, който да подготви годишния Ви отчет. За ЮЛНЦ (юридическите лица с нестопанска цел) е разработен отделен счетоводен стандарт СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел. Задължението за изготвяне на финансов отчет имате дори, ако не сте осъществявали дейност. Годишният отчет трябва да бъде подаден в Националния статистически институт до 31 Март. Това може да бъде извършено на хартиен носител или онлайн чрез интернет.
3. Публикуване на годишния отчет – след като отчетът е изготвен, подписан и подпечатан, трябва да бъде публикуван в икономическо издание – може и електронно. Повечето издания изискват такса за публикуване – около 50 лв. Срокът за публикация е до 30 Юни. Т.е.отчетът за 2012 г. трябва да бъде публикуван до 30 Юни 2013 г. Ако ЮЛНЦ е регистрирано в Министерството на правосъдието, копие от отчета трябва да бъде изпратено и там.
4. Годишна данъчна декларация – представя се в НАП само ако ЮЛНЦ е осъществявало търговска дейност. Ако през годината сте имали приходи единствено от дарения, не е нужно да подавате данъчна декларация.
5. Трудови договори – ако ЮЛНЦ е назначило служители на трудов договор, задълженията му към служителите са абсолютно същите, както и всяко търговско дружество: регистрация на трудовия договор в НАП, изготвяне на ведомости за заплати, подаване на осигурителни декларации всеки месец, внасяне на осигурителните вноски по сметките на НАП, редовно изплащане на заплати и т.н.Поздрави!
<<

Radostina

Мнения: 1

Регистриран на:
17 Яну 2013, 11:47

Мнение 17 Яну 2013, 12:27

Re: Сдружение с идеална цел

Здравейте,

искам да питам също, при сдружението с идеална цел приходите от дарения и членски внос с какви счетоводни документи се представят? Приходен касов ордер и за двете достатъчен ли е? Съответно разходен касов ордер за даренията извършени от сдружението?
Може ли за разход да се признае плащане на квартира на младеж над 18 г. излязъл от дом за деца лишени от родителска грижа?
Къде бих могла да прочета повече за разходите, които се признават при тези сдружения?

Благодаря предварително!
<<

V.Ivanova

Администратор

Мнения: 57

Регистриран на:
26 Яну 2012, 21:55

Мнение 19 Яну 2013, 20:09

Re: Сдружение с идеална цел

Здравейте Radostina,

Добре дошла във форума!

Касови бележки издават дружествата, които извършват търговска дейност. В случая, става дума за организация с нестопанска цел. Не осъществявате търговска дейност, а получавате постъпления от членски внос - не е нужно да издавате касови бележки, нито да имате касов апарат. Достатъчно е да издадете квитанция (или приходен касов ордер, както сама сте посочила в запитването си). Можете да получавате парични суми за членски внос по банков път, чрез пощенски записи, както и чрез всички останали познати начини на разплащане.
Ако Вашата организация започне да осъществява и търговска дейност (законодателството позволява това), задължително ще трябва да се снабдите с касов апарат и да регистрирате постъпленията в брой чрез издаване на фискален бон.
Относно втория въпрос за признавате на разхода за наем: всичко зависи от предмета на дейност на Вашата организация. Ако е създадена с цел подпомагане на младежи, лишени от родителска грижа (или сходен предмет на дейност), няма да имате проблем с признаването на разхода.

Поздрави!

Назад към Счетоводствоcron