Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 

Дата и час: 18 Май 2024, 22:47

Облагане на доходи от търговия с акции в чужбина

<<

akolev

Мнения: 3

Регистриран на:
11 Сеп 2015, 13:35

Мнение 11 Сеп 2015, 13:50

Облагане на доходи от търговия с акции в чужбина

Облагат ли се печалбата от търговия с акции на борси в US/EU/Азия и има ли някаква разлика дали инвеститора е ФЛ или ЮЛ? Данъци върху дивиденти поне знам, че най-често се удържат при източника, но как стои въпроса за останалите приходи?
<<

V.Ivanova

Администратор

Мнения: 57

Регистриран на:
26 Яну 2012, 21:55

Мнение 11 Сеп 2015, 16:15

Re: Облагане на доходи от търговия с акции в чужбина

Здравейте,

Сделките с финансови инструменти (акции, облигации и други) могат да бъдат облагаеми и необлагаеми. За да не се облага печалбата от разпореждане с финансов инструмент, трябва да е налице важното условие, сделката да е извършена на регулиран пазар. За България, такъв пазар е Българската Фондова Борса. Всяка държава поддържа регистър на лицензираните си борси.
Повече за облагането на сделките с финансови инструменти можете да прочетете тук: http://2plus2.bg/articles/142-oblagat-l ... nstrumenti
За физически и юридически лица важи правилото, че трябва сделката да е извършена на регулиран пазар, за да бъде освободена от данъци (ако има печалба).
Относно данъците - в коя държава и кога се удържат данъците, зависи от много фактори. Всеки казус е индивидуален. Основно значение в международното данъчно облагане има дали България е сключила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със съответната държава (СИДДО). Ако е налице такава спогодба, е важно и нейното съдържание - кои видове данъци засяга.
Данъкът при източника, както подсказва и името му, обикновен се удържа от платеца на дохода. Данъкът върху дивидентите в повечето случаи се удържа от платеца на дохода. Като той представя документ, удостоверяващ удържания и платен данък, с цел този данък да не бъде платен повторно в България.

Поздрави!
<<

akolev

Мнения: 3

Регистриран на:
11 Сеп 2015, 13:35

Мнение 12 Сеп 2015, 09:50

Re: Облагане на доходи от търговия с акции в чужбина

Мерси за списъка на европейските регулирани борси. Относно US и Азия, не става ясно дали не-европейските борси се признават за регулирани?

Назад към Нормативна базаcron