Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какви са преимуществата да работим на трудов договор.
Напоследък в медиите много се шуми за проверки на работодатели за сключени трудови договори със служителите си. Дори бе изготвен законопроект, в който се предвижда глоба за служител, който работи без трудов договор. Но какви са преимуществата за нас, ако работим на трудов договор?

1. Задължение на работодателя да изплаща уговорената заплата. Неслучайно поставихме точно заплатата на първо място. За всеки служител е особено важно да получи трудовото си възнаграждение. Сключването на трудов договор гарантира задължението на работодателя да изплаща уговореното възнаграждение. Много работодатели се оправдават с кризата, и твърдят, че нямат възможност да плащат заплатите на служителите си. Но финансовото състояние на работодателя не го освобождава от задължението да изплати уговорената в трудов договор заплата. Ако работодателят не Ви изплаща уговореното възнаграждение можете да сигнализирате за това в Инспекцията по труда. А можете и да заведете дело срещу работодателя си. Ще имате основание да го направите, ако сте подписали трудов договор с  него.

2. Осигуровки. Когато сте сключили трудов договор с работодателя си, той е длъжен да Ви осигурява. Осигуровките се разпределят между работодателя и работника – една част от осигуровките работодателят е длъжен на удържа от заплатата Ви, а останалата част е за негова сметка. Осигуряването Ви дава право на платен годишен отпуск, отпуск по болест, отпуск за гледане на малко дете. А отскоро и бащите имат право на отпуск за гледане на малко дете в размер на 15 календарни дни – от деня на раждането на детето. Когато работодателят Ви осигурява можете да кандидатствате за кредит, и банките ще се отнасят с доверие към Вас.

3. Право на платен годишен отпуск. Когато сте сключили трудов договор с работодателя си, имате право на платен годишен отпуск. Ако работите в частна фирма, в най-общия случай имате право на 20 дни платен годишен отпуск годишно. Някои категории професии имат право и на по-голям брой дни платен годишен отпуск. А ако решите да напуснете, работодателят е длъжен да Ви изплати неизползваните дни платен годишен отпуск под формата на обезщетение. Право на платен годишен отпуск имат всички служители, които имат зад гърба си най-малко 8 месеца общ трудов стаж.

4. Право на отпуск по болест (болнични). Когато работите на трудов договор, имате право когато сте болни да вземете болничен лист от Вашия личен лекар и да се лекувате вкъщи или да приложите друг режим на лечение, предписан от лекаря Ви. Дните, в които сте в отпуск по болест се заплащат по следния начин: първите три работни дни – от работодателя в размер 70 % от брутното възнаграждение; останалите работни дни – от НОИ. Важно е да знаете, че имате право на отпуск по болест след 6 месеца общ осигурителен стаж. Т.е. за целия си трудов стаж, е необходимо да сте се осигурявали минимум 6 месеца.

5. Поддържане на добри условия на труд. Работодателят е длъжен да осигури на служителите си безопасни и подходящи условия на труд. И е длъжен да пази здравето на всички служители и работници. Законодателството предвижда профилактични прегледи, съобразени със съответните длъжности. Примерно на служителите, които работят повече от половината работно време с компютър трябва да бъдат извършвани очни прегледи.

Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.