Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Укриването на осигуровки се наказва със затвор
Когато планирахте своя бизнес, подозирахте ли за опасността да лежите в затвора редом с крадци, убийци и други престъпници? Със сигурност не. Но тогава не сте подозирали за предстоящите законодателни промени от 01/01/2015 година, касаещи укриването на осигуровки.

Въпросните промени, ще превърнат по-голямата част от работодателите и счетоводителите в престъпници. Защо по-голямата част? Защото е всеизвестен фактът, че много голяма част от фирмите осигуряват персонала си не върху пълния размер на заплатата, а върху размера на минималния осигурителен доход.

Съгласно чл.93, т.29 от Наказателния кодекс, с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева, се наказва лице, което укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери (над 3000 лева), като:
1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
2. не подаде декларация;
3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати.

Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери (над 12 000 лв.), наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Логично е да си зададем въпроса - кой ще лежи в затвора при укриване на осигуровките - собственика на дружеството, управителя или счетоводителя? Този въпрос е повече юридически, отколкото счетоводен. Но тъй като е наказуемо неподаването на декларация, както и обявяването на по-нисък осигурителен доход, е логично да направим извода че счетоводителят е отговорен наравно с управителя и собственика.
Предстои да се изясни и въпроса, ако определена декларация не е подадена поради обикновена човешка разсеяност - неволната грешка ще вкара ли счетоводителя в затвора? Бъдещата съдебна практика ще хвърли светлина върху тази тема.

Правителството може би се надява, че ще спечели поне един рунд в мача си срещу сивата икономика. Но едва ли някой от политиците си задава въпроса, защо размерът на плащанията „под масата" се увеличава непрекъснато, и дали ако бъдат вкарани в затвора половината шефове на фирми и техните счетоводители, приходите от осигурителни вноски в бюджета ще се увеличи.
Малкият бизнес и без това не е в цветущо състояние. Много фирми прибягват до укриване на осигуровки просто защото не могат да си позволят да плащат големи вноски за здравно и социално осигуряване.
Всяко действие провокира равно по сила противодействие. Подобно криминализиране на укриването на осигуровки, и опасността от затвор е по-вероятно да откаже дребните предприемачи от бизнеса им, отколкото да вкара свежи пари в бюджета.


Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Адрес: гр.София, ул.Леге 10
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.