Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Фактурите за режийните разходи са на името на моя хазяин. Признават ли се за разход на фирмата ми?
При наемане на помещения под наем, много често фактурите се издават на името на хазяина. Това е така, защото смяната на партидата обикновено е свързано с допълнителни такси. И собствениците на имота предпочитат да запазят партидите на свое име.

Признават ли се за разход при това положение режийните разходи?

Разходите за ползване на имота - ел.енергия, вода, парно се признават за разход, въпреки че фактурите не се издават на името на фирмата.
Но при едно много важно условие: в договора за наем трябва да е упоменато, че тези разходи са за сметка на наемателя.
Също така, всеки месец трябва да се състави протокол за възстановяване на разходите от наемателя на наемодателя. В него трябва да се опишат всички фактури режийни разходи, и двете страни (наемателя и наемодателя) да се подпишат.

Право на данъчен кредит

При положение, че фактурите се издават на името на наемодателя, фирмата няма право на данъчен кредит по ДДС за режийните разходи.

Свързани статии: Какво трябва да знаем за доходите от наем?

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр. София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.