Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какво е заплащането на труд по време на официални празници?
Наближаването на празниците в края на годината е съпроводено с изключителна атмосфера. Мигащи светлини ни заливат на всяка крачка, често съпроводени с малко прибързаното пожелание „Честита Нова 2015 година!".
За съжаление, по време на празниците не всички ще почиват, радвайки се на приповдигнатата атмосфера.

Съвсем логично идва въпросът за заплащането на работата по време на официални празници. Какво възнаграждение би трябвало да получат хората, които жертват щастливото посрещане Новата година, за да работят?

Кои са официалните празници?

Официалните празници са почивни дни за всички работници и служители в страната и не се отработват. Официални празници за България са:
1 януари - Нова година;
3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго;
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
6 септември - Ден на Съединението;
22 септември - Ден на независимостта на България;
1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен ден за всички учебни заведения;
24 декември - Бъдни вечер;
25 и 26 декември - Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, определят се всяка година съгласно Лунния календар.

Работа по график или извънреден труд

За определяне размера на възнаграждението е много важно дали работата е по график или не. Ако служителят работи не по график, то тогава трудът е извънреден и заплащането е по-високо.

Размер на заплащането

Ако служителят работи по време на официален празник по график, възнаграждението му е двойно (със 100 процента увеличение);
Ако работата е не по график, трудът е извънреден и служителят следва да получи четворно по размер увеличение на възнаграждението си.

За справка: чл.262 и 264 от Кодекса на труда.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр. София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.