Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какво да направим за фирмата си преди края на годината?
Краят на годината е време на равносметки в личен и професионален план. Независимо че предстоят празници, точно сега е време да помислите за фирмата си.
Ето няколко неща, които можете да направите в презпразничният период :

1. Финансов резултат


Точно преди края на годината е време да поискате от счетоводителя си информация за прогнозния финансов резултат на дружеството си. Ако сте се доверили на счетоводител, който е добър професионалист, най-вероятно вече знаете че финансовият резултат може да бъде регулиран в известна степен. Финансовият резултат е добре да е съобразен с бъдещите ви цели. Ако планирате кандидатстване за фирмен кредит, ви е нужна печалба. Ако сте като повечето собственици на бизнес, и просто не желаете да плащате данъци, бихте искали минимална печалба и дори загуба.
Важно е да знаете, че вашият счетоводител не е магьосник, и в някои случаи няма как да накара печалбата да изчезне като с вълшебна пръчица. Нито пък може да сътвори чудеса и от губещо предприятие, да превърне фирмата ви в печеливша.
Всеки добър счетоводител обаче, е наясно с много хитрости и вратички в законите, с които би могъл да ви е много полезен.

2. Данъци

Точно настоящият момент е много подходящ за планирането на данъците и осигуровките, които ще платите през следващата година. През следващата година не само че ще платите корпоративен данък върху печалбата на фирмата ви (ако е налице такава) за текущата година, но може да се наложи да доплащате и осигуровки (ако сте самоосигуряващо се лице), както и други данъци, алтернативни на корпоративния. Тази информация също трябва да поискате от вашия счетоводител.

3. Смяна на счетоводител

„Нова година, нов късмет" на езика на счетоводството може да се перифразира „Нова година, нов счетоводител". Ако сте взели решение да се разделите с настоящия си счетоводител, сега е моментът да го направите. Целият процес ще премине много по-гладко и безболезнено за вас, ако наемете новия счетоводител в началото на годината. Още по темата за смяна на счетоводителя можете да прочетете тук.

4. Плащане на данъци

В някои случаи, разходите се признават за данъчни цели само ако са платени. Такива разходи са възнагражденията, осигуровките и данъците, свързани с граждански договори, наеми и други. Ако желаете да бъдат признати като разходи за 2014 година, трябва да ги платите до края на годината. И по този въпрос ваш незаменим помощник ще бъде вашият счетоводител.

5. Бюджет

Всяка година по това време ни заливат новини, свързани с държавния бюджет. И това не е случайно - финансите са изключително важно нещо, независимо дали става въпрос за държава или за малка фирма.
За да улесните функционирането на фирмата си, за вас ще е много полезно да изработите свой бюджет. Не е нужно да съдържа сложни графики, или пък да е побран в няколко папки. Една „бакалска" сметка ще ви бъде от полза: приходи, разходи, данъци, осигуровки, покупка на стоки и други.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
гр. София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.