Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как да постъпим, ако разберем че работодателят не ни осигурява?
Преди да се замислим за осигуряването си, трябва да сме сигурни че разполагаме с нужните документи, които задължават работодателя да ни осигурява. Обикновено това е трудов договор. Не разчитайте на словесните обещания на работодателя си, че ще ви осигурява ако не сте подписали този важен документ. Ако работите, а все още нямате екземпляр от двустранно подписан трудов договор, незабавно го изискайте.

Как да постъпим, ако разберем че работодателят не ни осигурява?

Преди да предприемем каквито и да било стъпки, трябва да сме напълно сигурни че работодателят наистина не ни осигурява.

Как да проверим дали сме осигурени?

Най-лесният начин е да посетим офис на НАП, и срещу лична карта служителите ще ни уведомят за състоянието на осигурителната ни партида.
Също така, от офис на НАП по местоживеене можем да получим индивидуален код ПИК, с който сами да следим състоянието на осигурителната си партида.

Как се подава информация за осигуряването ви?

Ежемесечно работодателят е длъжен да плаща осигуровки на служителите си до 25-о число на следващия месец. За м.ноември осигуровкита трябва да бъдат платени до 25 декември. В същия срок се подават и осигурителните декларации. Благодарение на осигурителните декларации в системата на НАП постъпва информация че сте осигурени.

Какво можем да направим, ако разберем че не сме осигурени?

Ако резултатът от проверката е отрицателен, можете да направите няколко неща.
Както вече споменахме, благодарение на осигурителните декларации които подава работодателят, в системата на НАП постъпва информация за осигуряването ви. Напълно е възможно просто тези декларации да не са подадени, или да са подадени но системата на НАП да не ги е приела. Който и от двата варианта да е причината за липса на осигуряване, ще трябва да сигнализирате счетоводния отдел (или „Човешки ресурси") на вашия работодател.

Ако причината не е в счетоводството на работодателя ви, следващата институция която би могла да ви помогне е Инспекцията по труда. Трябва да подадете писмена жалба (заявление, и др) в писмен вид. Към нея приложете всички документи, с които разполагате. Инспекторите от институцията ще се заемат с проверката на вашия случай. Трябва да знаете, че в компетентността на Инспекцията по труда е да следи за спазването на трудовото законодателство. Повечето инспектори не са запознати с характера на декларациите, които е длъжен да подава работодателят.

Другата институция, където можете да подадете сигнал е Национална агенция по приходите (НАП). Служителите са запознати с осигурителното законодателство. Ако работодателят не е подал нужните декларации, НАП ще го глоби, като е възможно да предприеме и много по-сериозни мерки спрямо него.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.