Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Ако сме в предизвестие за уволнение, можем да си тръгваме един час по-рано от работа
Ако сте получили предизвестие за уволнение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ поради съкращаване на щата (което задължително трябва да е писмено), вие имате някои извънредни права.

Съгласно чл.157, ал.1, т.6 от Кодекса на труда, имате право на кратък отпуск - по един час дневно за дните на предизвестието. По какъв начин бихте могли да го ползвате? Можете да си тръгвате един час по-рано от работа, или да ползвате по-дълга обедна почивка. Има вариант и да идвате на работа един час по-късно. Законът не поставя ограничение върху времето през което ще ползвате този допълнителен час.

Кои работници и служители имат право на този отпуск?
На отпуск по чл.157, ал.1, т.6 от Кодекса на труда имат право всички работници и служители, които работят с нормална продължителност на работния ден - 8 часа. Правото на този вид отпуск не може да се ползва от служители, които работят 7 или по-малко часове. Няма право на този отпуск и служител, който е отправил едностранно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл.326, ал.1 от КТ.

Има ли право работодателят да забрани този отпуск?
Ако ви е отправено предизвестие за уволнение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, и работите с нормална продължителност на работния ден - 8 часа, работодателят няма абсолютно никакво право да ви откаже отпуск по чл.157, ал.1, т.6 от КТ.

С какви документи се оформя ползването на отпуск по чл.157, ал.1, т.6?
Както и другите видове отпуск, и отпускът по чл.157, ал.1, т.6 се ползва чрез подаване на заявление (или молба) за ползване на отпуск.

Свързани статии: Какви "номерца" може да ни погоди работодателят?

                          Какви документи да поискаме от работодателя си при напускане?

                          Връщане на трудовата книжка на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение

                          Ако работите на трудов договор

                          Кои служители са защитени от уволнение?

                          Как можем да бъдем уволнени?


Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр. София, ул.Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www. Sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.