Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Минималната работна заплата ще се увеличи с 20 лева от 1 януари
Новини

От 1-ви януари минималната работна заплата ще се увеличи с 20 лева и ще достигне до 360 лева. В средата на годината ще има още едно увеличение и от 1-ви юли новият размер на минималната работна заплата ще бъде 380 лева, съобщи министърът на финансите Владислав Горанов след извънредното заседание на кабинета, на което бяха приети бюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса, цитиран от БНР.

Правителството предвижда от 1 юли 2015 година минималната работна заплата да бъде увеличена още веднъж - от 360 на 380 лева. От 1 януари 2016 година минималната заплата ще нарасне от 380 до 420 лева, а от 1 януари 2017 - от 420 на 460 лева.

Като причина за взетото решение за увеличаване, министър Горанов посочи, че в резултат на консултациите със социалните партньори и позициите, изразени от някои от работодателските организации, е предложил на правителството да бъде включено поетапно.

„Ще се създаде предпоставка за доходите на най-ниските длъжности и ще се отговори на очакванията, че постепенно ще се върви към увеличаване и приближаване на минималната към средната заплата", каза още министър Владислав Горанов.

Горанов съобщи, че вече е отпуснат заем на Фонда за гарантиране на влоговете, за да се осигури безпроблемното изплащане на гарантираните депозити в КТБ.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.