Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Имение за луковица – манията по лалетата в ХоландияИсторията ни учи, че хората не се учат от историята...


Помните ли големия финансов балон на имотния пазар преди няколко години? Цените сякаш полудяха и с невероятна скорост се увеличаваха и увеличаваха. Хората купуваха на безумно високи цени панелни апартаменти, и очакваха след няколко години да ги продадат и да станат милионери. Чуваха се плахи гласове, и предупреждения че това е поредния  балон, но тези гласове оставаха нечути. След  известно време темповете на растеж на цените се забавиха, и дори спряха. А след няколко месеца, започнаха да се понижават.

Поредният икономически балон ...


"Балон в цената на актив има, когато цените са много над нормалната цена, поради вярата на инвеститорите, че ще продадат този актив на многократно по-висока цена в бъдеще."

Брунермайер


За незапознатите може да се стори странно, но в човешката история е имало много по-големи по-размер финансови балони. И последиците от тях са били катастрофални. „Спуканите” финансови балони са оставяли хиляди семейства на улицата, а безброй заможни търговци са се разорявали само защото не са били достатъчно предвидливи.

Нека се върнем пет века назад, за да видим как едно красиво цвете и алчността за огромно богатство превръщат хиляди холандци в бедняци.


Холандските лалета


През 16 – ти век Холандия (по това време наричана Обединените провинции) успешно е развивала търговска дейност. Търговците са пътували и внасяли красиви и екзотични стоки. Холандските търговци при пътуванията си открили изящната красота на лалето. 


Може би ни е трудно да си представим как е възможно да възникне такава мания по цвете, което за нас е обикновено и често срещано. Но в  Холандия, лалетата са били изключителна рядкост по това време. Лалето, пренесено в Европа от Константинопол през 1554 г, е предизвикало огромен интерес, особено в средната класа в обществото. Превърнало се в символ на просперитет!Най-скъпите лалета са били продадени на цени 15 до 20 пъти годишната заплата на квалифициран майстор (занаятчия). Изразът tulipomania (от англ. tulip-лале и mania-мания) е станал нарицателно за т.н. финансови балони, като терминът произлиза още от ренесансова Холандия.


Лалето  постепенно се превърнало в символ на престиж и аристократизъм.

Както вече споменахме, красивите цветя не били често срещани в Холандия. След като се заразили с вирус, благодарение на който мутирали, по цветовете им се появили странни шарки. Тези багри направили цветята още по-уникални. 

Цените започнали да нарастват с толкова бързи темпове и до такива равнища, че хората продавали земи, животни, скъпоценности, дори и къщите си, за да купуват луковиците на скъпоценното растение. Цените се покачили с ужасяващите 5900% (за едно цвете?!).


През 1623 г. една луковица от лале можела да се изтъргува за 1000 флорина, докато средният годишен доход е бил 150. Продажбата на 40 луковици е отчетена през 1635 г. на цена от 100 000 флорина, Лалетата, или по-скоро луковиците им, са били търгувани на повечето стокови борси в холандските градове. Продавали са се луковици, които току-що са били посети, а дори някои, които щели да бъдат засадени в бъдеще. Пикът на "лалеманията" бил през 1634–1637 г., когато в Амстердам можело да се купи голяма къща за 3 луковици.


Намеса на държавата


Масовата еуфория около екзотичното растение обезпокоила държавата. През 1610 г. е приет закон, който определя  тези договори като незаконни. Но това не спира търговците, и нереалните цени за луковица продължават да се покачват.

В началото на 1637 г. по-благоразумните търговци заподозрели че цените са нереално високи, и решили да продадат и приберат печалбите си. Последвал ефектът на доминото, пращащ цените все по-надолу, когато всички се опитвали да продадат, а купувачите ставали все по-малко.

Балонът се спукал и на пазара настъпила масова паника. Много от търговците останали държатели на контракти за покупка на лалета на цени, десетки пъти над пазарните, а други се оказали притежатели на луковици, които стрували частица от състоянието, което са били платили за тях.

Тук държавата отново се намесила като обявила за невалидни всички контракти, сключени преди ноември 1636 г. Последващите тази дата се приело да бъдат платени на 10% от предварително уговорената цена.

Въпреки това цените продължили да падат. В Амстердам съдиите отказали да уважат контрактите, приемайки ги като хазартна дейност. Съдът не приема хазартните дългове като валидни пред закона и съответно не били налагани принудителни плащания по тях.

В резултат на т.н. "Tulip Craze" много хора остават разорени, притежавайки растения, които вече не стрували нищо. Търговията в Холандия като цяло също понася сериозен удар и възстановяването й е отнело дълъг период от време.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.