Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как да постъпим при изгубена трудова книжка?

Трудовата книжка е изключително важен удостоверителен документ. Нейното съхраняване е много важно за доказване на трудовия стаж пред работодатели и институции. Но какво можем да направим, ако тя е изгубена?

 

На първо място, значение има дали трудовата книжка е изгубена от работодателя или от служителя. Виновната страна е длъжна да поеме инициативата за издаване на нова трудова книжка, и за вписване на трудовия стаж в нея.


Ако работодателят е изгубил трудовата книжка, той трябва да поиска документи за трудовия стаж на служителя и да ги представи в инспекцията по труда. Тя ще издаде нова трудова книжка, и ще впише данните за трудовия стаж в нея.

 

Ако служителят сам е изгубил трудовата си книжка, той трябва да се срещне с предишните си работодатели и да поиска удостоверителни документи за стажа си. По-лесно за него би било, да поиска повторно вписване на трудовия си стаж в новата трудова книжка.

 

Вината за изгубването на трудовата книжка може лесно да се удостовери чрез подписите в Дневника за издадените трудови книжки. При приемане или връщане на трудовата книжка на служителя, работодателят е длъжен да я предаде срещу подпис.


София Финанс Консулт ЕООД 


гр. София 1000, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99

e-mail: office@sfconsult.bgНазад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.